Zabil tehotnú ženu, súd ho chce odsúdiť za vraždu dvoch ľudí

Zo zahraničia

Dnešný rozsudok Najvyššieho súdu štátu Alabama predznamenáva, akým spôsobom sa bude absolútne chrániť počatý život v USA potom, čo konzervatívni sudcovia získali väčšinu na Najvyššom súde. Najvyšší súd štátu Alabama dnes vydal stanovisko v pojednávaní vraždy tehotnej ženy, že „hodnota života nenarodeného dieťaťa nemá nižšiu hodnotu ako život iných osôb.“ Zároveň vyzval Najvyšší súd Spojených štátov, aby zrušil rozsudok Roe v. Wade, ktorým legalizoval v USA potraty na základe práva na súkromie.

Jednotlivé štáty USA začínajú aj takýmto spôsobom implementovať vo svojich rozsudkoch absolútnu ochranu života a vyzývajú Najvyšší súd Spojených štátov, aby nebol v tom prekážkou. V súčasnosti majú konzervatívny sudcovia po prvýkrát väčšinu na Najvyššom súde a existuje nádej, že príde k prehodnoteniu pôvodného rozsudku.

Prípad sa týka Jessie Phillipsa, ktorý je obžalovaný z vraždy ženy, ktorá bola v 8 týždni tehotenstva. Phillips svoju obhajobu proti trestu smrti postavil na tvrdení, že zavraždil jednu a nie dve osoby, nakoľko nenarodené dieťa sa nepovažuje za človeka.
Sudca Parker však túto argumentáciu odmietol a odvolal sa na Brody Act, ktorý bol prijatý pred 12 rokmi, ktorý definuje každý počatý život v akomkoľvek štádiu za majúci rovnakú hodnotu ako život „človeka.“

Rozhodnutie štátneho súdu sa takto dostalo do konfliktu s rozhodnutím federálneho súdu z roku 1976, ktorý bol postavený na predpoklade, že život nenarodeného dieťaťa nie je považovaný za život človeka. Je predpoklad, že aj na základe tohto apelu bude v blízkej budúcnosti Najvyšší súd Spojených štátov opäť prejednávať svoj rozsudok povoľujúci potraty z roku 1976.

 

Lost Password

Sign Up