V Rusku za uplynulých 6 rokov bolo vysvätených 5 000 nových kostolov.

Zo zahraničia

“Počas uplynulých 6 rokov sa počet kostolov v Rusku zvýšil o 5000 a počet kňazov o 10 000. Znamená to, že ľudia potrebujú cirkev a jej poslanie.” Patriarcha Kyril sa takto vyjadril pri posvätení základov v Sarove. “Viera nášho ľudu, ich duchovná sila spája duchovný rast s materiálnou prosperitou.”

“Takýto rast by nebol možný v prípade, že by od ľudí nebol po Cirkvi dopyt. Preto máme tak jedinečné pocity, keď posväcujeme základy nového kostola,” uviedol moskovský patriarcha Kyril na adresu rozmáhania sa kresťanstva v Rusku, ktoré bolo pred 100 rokmi potlačené nástupom antikresťanského komunizmu.  

Patriarcha povedal, že kostoly sa v Rusku stavajú, pretože to ľudia chcú a nie preto lebo by to bolo rozhodnutím cirkevnej hierarchie.

“Nedeje sa toto, pretože by cirkev niečo nariadila, ale pretože ide o obrovskú silu nášho ľudu, ktorá je doplnená túžbou cirkevných autorít.”

Lost Password

Sign Up