New York Post: Pell sa stal obetným baránkom antikatolíckej mašinérie

Zo zahraničia

Odsúdenie kardinála Pella je odsúdením nevinného človeka, ktorý sa stal obetným baránkom, ktorého odsúdili na základe nedostatočných dôkazov, takto zhrňuje popredný americký denník New York Post odsúdenie kardinála Pella v odvolacom konaní.

Právne elity Austrálie podľa denníka prepadli antikatolíckej hystérii, ktorú v krajine vyvolali liberálne média. “Hriechy niektorých diablových synov v katolíckej cirkvi, ktorí naozaj zneužívali deti, neospravedlňuje takéto konanie (voči Pellovi)..,” uviedol v prekvapujúcom komentári popredný americký denník New York Post.

Podľa New York Post, ktorý rozsiahle analyzuje súdny proces, “Pre priaznivcov kardinála bol rozsudok všetko ostatné ako prekvapujúci, pretože vo svetle toho, ako sa spor vyvíjal bolo vylúčené, aby kardinál čelil spravodlivému procesu.” Novinárka dáva priestor pre argumenty obhajoby, ktorá obžalobu vyhodnotila ako nepodloženú a predostrela protiargumenty, ktoré boli “dobre podložené.” 

Prokuratúra obvinila kardinála Pella, na základe obžaloby postavenej na tvrdení jedného žalobcu a jeho tvrdenie podporoval jeden svedok. Tvrdili, že Pell, vtedy ešte ako arcibiskup, si mal vyžiadať v sakristii na sebe orálny sexuálny styk s dvoma chlapcami z cirkevného chóru. Obhajoba poukázala na to, že po každej Svätej omše arcibiskup Pell bol povinný umiestniť konsekrovaný chlieb a víno do osobitného trezoru a preto nedokázal len tak zmiznúť po omši, aby si to nevšimol dav ľudí, ktorí sa na omše nachádzali. To isté platilo pre oboch chlapcov zo zboru, ktorých náhla neprítomnosť v čase, kedy kostol bol plný ľudí by bola udivujúca už na prvý pohľad. Navyše priestor sakristie v katedrále nebolo miestom ako v kostole niekde na odľahlom vidieku, ale bolo čulým miestom plným laikov a veriacich po každej omši. Obhajoba preto ustanovila, že k zneužitiu tak ako to bolo predložené, nemohlo prísť a to aj v dôsledku formy oblečenia na tele kňaza, ktoré “to ani fyzicky neumožňovalo uskutočniť.”

Redaktorka New York Post navyše poukazuje na to, že jedna z obetí, ktorá zomrela v roku 2014 prehlásila, že “nikdy nebola nikým sexuálne zneužitá.” New York Post nedostatok jednoznačných dôkazov dal do súvislosti s tým, že kardinál Pell bol porotou v prvej fáze oslobodený, keď za jeho oslobodenie hlasovalo 10 z 12 prísediacich. “Keď prišlo k znovuobnoveniu procesu tak tlak oslobodzujúcich dôkazov ustúpil v prostredí antikatolíckeho sentimentu živeného médiami,” píše sa v komentári. Novinárka ďalej cituje sudcu Marka Weinberga, že žaloba, ktorá bola postavená na jednom žalobcovi, bola potvrdená svedkom, ktorý v konfrontácii vykazoval “nejasnosť, nespoľahlivosť a chýbala všeobecná dôkazná stránka.” Denník zároveň hodnotí proces ako prípravu toho, aby bol prijatý v Austrálii zákon, ktorý zruší v krajine spovedné tajomstvo. V tomto kontexte aj útok na kardinála Pella je útokom na konzervativizmus, ktorý v učení Cirkvi kardinál zastupuje dlhodobo.  

The New York Post ďalej informuje, že v roku 2013  bola v Austrálii zriadená „Royal Commission in Institutional Responses to Child Sexual Abuse,“ ktorej cieľom bolo obžalovať nejakého popredného predsaviteľa katolíckej cirkvi. Nakoľko voči kardinálovi Pellovi neexistovali žiadne dôkazy a svedkovia, spustila polícia akciu “Get-Pell,” kedy cez noviny verbovala ľudí, aby poskytli polícii prevetnívne čokoľvek proti kardinálovi, uviedla novinárka Yost. Novinárka konštatuje, že Pell dlhodobo liberálom v Austrálii ležal v žalúdku, pretože patril k inteligentným, vzdelaným mužom s jasnými postojmi.

The New York Post patrí v Spojených štátoch k desiatim najčítanejším médiám.

Lost Password

Sign Up