Novú predsedkyňu CDU považuje kardinál Brandmüller za „exkomunikovanú heretičku“

Zaujímavosti Zo zahraničia

Novou predsedkyňou CDU sa podľa očakávaní stala generálna sekretárka strany a najbližšia spojenkyňa Angely Merkelovej, Annegret Kramp – Karrenbauerová, ktorá získala pomerne tesnú väčšinu 517 hlasov z 999 delegátov. Na druhom mieste skončil Friedrich Merz, 63 ročný právnik, ktorý bol vplyvnou postavou CDU pred nástupom Angely Merkelovej.

Kramp – Karrenbauerová vzbudila rozruch, keď nedávno vyhlásila, že je za svätenie žien napriek tomu, že Ján Pavol II to definitívne vyhlásil za učenie Cirkvi, čo potvrdil listom, kde prehlásil, že Katolícka cirkev nemá autoritu takýto krok urobiť. Tento postoj potvrdil aj pápež František. Nemecká politička následne prehlásila, že je za politiku, aby katolícka cirkev bola zo zákona prinútená zmeniť postavenie a počet žien v Cirkvi, ak to neurobí dobrovoľne.

Kardinál Brandmüller na jej adresu reagoval, že tí katolíci, ktorí trvajú na kňazstve žien, ale rovnako aj na svätení diakoniek, „opustili základy katolíckej viery“, a tým pádom „upadli do herézy, ktorá má za následok vylúčenie zo spoločenstva Cirkvi – exkomunikáciu“. „To je potrebné povedať so všetkou vážnosťou – týka sa to aj tých, ktorí zastávajú cirkevné úrady,“ a dodal: „Nie je to otázka osobného názoru, ale ide o dogmu zjavenú samotným Bohom a o Cirkev Ježiša Krista, ktorý je jej jediným Pánom.“

Rovnako biskup Athanasius Schneider povedal: „Boh ustanovil sviatosť kňazského svätenia (sacramentum ordinis) tak, že môže byť udelená len mužom. Cirkev nemá moc zmeniť túto zásadnú vlastnosť tejto sviatosti, pretože nemôže meniť podstatný aspekt sviatostí, ako učí Tridentský koncil. Pápež Ján Pavol II. vyhlásil, že nemožnosť svätiť ženy je neomylným učením riadneho všeobecného Magistéria teda ide o zjavenú Božiu pravdu patriacu k pokladom viery.“

Schneider potvrdil, že „ten, kto tvrdošijne pochybuje o zjavenej pravde alebo ju popiera, dopúšťa sa hriechu herézy. A ak tak činí verejne a tvrdohlavo, stáva sa tento hriech kánonickým zločinom, ktorý má za následok samočinnú exkomunikáciu (latae sententiae). Na tieto prejavy možno „s istotou aplikovať“ Božie slová: „Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami“ (1 Jn 2, 19), uviedol biskup Schneider.

Kramp-Karrenbauerová sa považuje za najbližšieho spojenca Angely Merkelovej v strane. CDU za posledných 10 rokov stála pri všetkých liberálnych zákonoch, presadila homosexuálne manželstvá, sexuálnu výchovu v krajine, ktorá je v škôlkach a na školách povinná. Nemecká vláda chce najnovšie zrušiť zákonný zákaz propagovať interrupciu.

V stanovisku KDH zagratulovalo CDU. Podľa predsedu KDH Alojza Hlinu kresťanskí demokrati EÚ vybudovali, teraz ju držia pokope a aj rozhodnú o tom, ako bude vyzerať v budúcnosti. “Európa potrebuje silné kresťansko-demokratické strany na to, aby sme našu európsku civilizáciu udržali a rozvíjali. Európa potrebuje CDU, CSU, ale aj KDH,” povedal Hlina

Teologické vysvetlenie, prečo ženy nemôžu byť kňazmi predniesol arcibiskup Sheen tu.

 

Lost Password

Sign Up