Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

dianie Zo zahraničia

Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupracujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu.

Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie týchto limitov na iné spoločenské a ekonomické aktivity, nie je v súlade s ústavou a predstavuje potláčanie náboženských slobôd. Zmyslom žaloby bolo, aby štátom bolo zamedzené obmedzovať náboženskú slobodu neproporčným a neprimeraným spôsobom.

Najvyšší súd USA rozhodol, že je neprípustné, aby verejné inštitúcie svojími nariadeniami osobitne prísne zasiahli kostoly a limitovali počet účastníkov bohoslužieb a zároveň nechali v prevádzke iné obchodné aktivity v neobmedzenej alebo v uvolnenejšej podobe.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu pozorovatelia interpretujú ako prvé rozhodnutie konzervatívnej väčšiny sudcov, ktorá vznikla vďaka nominácii sudkyne Amy Coney Barrettovej prezidentom Trumpom tesne pred voľbami.

Lost Password

Sign Up