4.9. Sv. Rozália (1130 – 1166)

Život svätých

Svätá Rozália pochádza z jednej z najpoprednejších talianskych rodín, pričom sa traduje, že patrila k vetve rodiny Karola Veľkého. Jej narodenie bolo predpovedané zjavením kráľovi Vilhelmovi, ktorý mal zvestovať grófovi Sinibaldovi, že sa mu narodí “ruža bez tŕnia.” Ruža, ktorá bude de facto ľaliou. Preto meno Rosalia. 

Deň pred svadbou sa jej zjavil Kristus a zacítila okamžité volanie utiahnuť sa zo sveta a stala sa pustovníčkou na vrchu Monte Pellegrino, pri Palerme, kde aj zomrela.

Uctievanie svätej Rozálie, ako aj jej neskoršie svätorečenie sa udialo v súvislosti s prepuknutím obrovského moru na juhu Talianska v roku 1624. Intenzita moru bola najsilnejšia v Palerme. Ľudia sa horlivo začali modliť k Panne Márii o záchranu. Následne sa zjavilo mladé dievča mladému mužovi, ktorému zomrela na mor manželka. Požiadala ho, aby išiel za miestnym biskupom a utvrdil ho, že telesné pozostatky, ktoré na vrchu Monte Pellegrino boli objavené, patria sv. Rozálii a ak veriaci sa zúčastnia procesie mestom, príde k ukončeniu moru, čo sa aj stalo.

Palermo si zvolilo sv. Rozáliu za patrónku a dodnes 

 

Lost Password

Sign Up