Pápež zavítal do Loreta, kde sa nachádza pôvodný dom, v ktorom anjel zvestoval Márii narodenie Krista

Zaujímavosti

V Lorete sa nachádza dom Panny Márie, ktorý preniesli “anjeli” do Talianska. Výskumy najnovšie odhalili, že pod “anjelmi” sa rozumie bohatá rodina, ktorá v danej dobe mala prezývku “Angeli,” čo v preklade znamená anjeli. Táto bohatá rodina chcela uchrániť dom Panny Márie po tom, čo po prehratých križiackych výpravách hrozilo jeho spustošenie Arabmi.

Práve na slávnosť Zvestovania Pána v pondelok 25. marca Svätý Otec František navštívil mariánsku pútnickú svätyňu v Lorete. V kaplnke pod kupolou baziliky tvorenej starobylým Svätým domčekom z Nazareta pri oltári s milostivou sochou Čiernej Madony slávil svätú omšu. Pri tejto príležitosti podpísal posynodálnu apoštolskú exhortáciu venovanú mladým s názvom „Kristus žije“.

Svätý Otec sa z Ríma vydal na púť o 8. hodine ráno. Hodinový let helikoptérou viedol ponad horské oblasti, ktoré sa ešte stále zotavujú zo zemetrasenia spred troch rokov. Pozdĺž trasy zamával obyvateľom obce Amanolda, ktorí sa zhromaždili na futbalovom ihrisku, aby takto na diaľku prijali požehnanie Svätého Otca.

O 9. hodine ráno privítali Svätého Otca v Lorete prelát tamojšej svätyne arcibiskup Fabio Dal Cin a občianski predstavitelia regiónu Marche, okresu Ancona a mesta Loreto. Jeho kroky viedli priamo do Baziliky Svätého domu, kde po rozjímaní v tichu začal o 9.45 svätú omšu zo slávnosti Zvestovania Pána. Svätú omšu slávil jednoduchým spôsobom bez homílie, s koncelebráciou predstaveného kapucínskej komunity a za prítomnosti skupiny veriacich a pápežského sprievodu.

Hneď po svätej omši Svätý Otec na oltári Panny Márie podpísal španielsky originál novej apoštolskej exhortácie v podobe listu mladým. Ide o výsledok synody z roku 2018 na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Podpísaný výtlačok v tvrdej bielej väzbe Svätý Otec odovzdal arcibiskupovi Fabiovi Dal Cin. Len 54-ročný arcibiskup spravuje baziliku od roku 2017 ako generálny vikár pápežskej delegatúry v Lorete.

Text nového pápežského dokumentu sa začína slovami „Kristus žije, naša nádej“. Ako informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, dokument bude publikovaný v najbližších dňoch pri oficiálnej prezentácii vo Vatikáne.

V sakristii sa pápež František pozdravil s komunitou kapucínov, predstaviteľmi talianskych biskupov, s oboma špeciálnymi sekretármi synody o mladých, s rehoľnými sestrami a ďalšími členmi pastoračného tímu pútnického chrámu v Lorete. V lodi baziliky požehnal chorých na vozíčkoch, ich sprievodcov a dobrovoľníkov.

Hlavnej skupine veriacich, zhromaždenej pred bazilikou na nádvorí lemovanom stĺporadím sa pápež František prihovoril v osobitnom príhovore. Oslovil osobitne mladých, rodiny a chorých. V duchu odkazu biskupskej synody o mladých Svätý Otec hovoril o posilňovaní významu pútnického miesta Loreto pre budúcnosť na celotalianskej i medzinárodnej úrovni prostredníctvom pastoračného Centra sv. Jána Pavla II.

Na stretnutie so Svätým Otcom prišlo aj 800 mladých členov celotalianskeho združenia UNITALSI, zameranom na dobrovoľnícku službu sprevádzania chorých na pútnické miesta.

Lost Password

Sign Up