Najväčšia nórska protestantská cirkev sa ospravedlnila, že v minulosti nepodporovala potraty

Zaujímavosti

Najväčšia kresťanská denominácia v Nórsku: Cirkev Nórska, v ktorej je registrovaných približne 70% Nórov, sa ospravedlnila, že v minulosti zastávala stanovisko, že život je hodný ochrany od počatia. Súčasné stanovisko cirkvi je pozitívne k potratom, nakoľko „podporujú zdravie, ochranu a bezpečnosť žien.“

Cirkev Nórska bola v minulosti jediným registrovaným náboženstvom v krajine a členstvo v nej bolo povinné. Táto protestanstká denominácia bola pritom dlhé roky známa svojím jasným postojom v ochrane života. Zmenu postoja adresovala veriacim prostredníctvom stanoviska miestneho biskupa, ktorý uviedol: V čase, kedy bol prijatý zákon o potratoch, cirkev bola silným odporcom zákona s cieľom, aby chránila počatý život. Dnes si uvedomujeme, že argumentácia cirkvi neumožňovala dobrý dialóg. Je čas, aby sme vytvorili dobrú klímu pre takýto dialóg. Chceme tomu prispieť.“ Podľa biskupa je uznanie legálnosti potratov predpokladom tohto dialógu. Biskup v liste pokračuje: spoločnosť s legálnym prístupom k potratom je lepšia spoločnosť.“

V Nórsku je možné uskutočniť potraty do 12 týždňa tehotenstva s výnimkou do 18 týždňa.

Lost Password

Sign Up