Mel Gibson pripravuje film o vzkriesení Krista

Zaujímavosti Zo zahraničia

Americky herec a režisér Mel Gibson, ktorý pred dvanástimi rokmi prišiel s filmom Ukrižovanie Krista, oznámil, že príde do kín film, ktorý bude jeho pokračovaním pod názvom – Vzkriesenie Krista.

Pri filme Ukrižovanie Krista Mel Gibson navštívil v kláštore aj vtedy ešte žijúcu vizionárku z Fatimy sestru Luciu. Film sa snažil realisticky zachytiť posledné hodiny utrpenia Krista na zemi a zároveň v ňom boli zasadené prvky, ktoré sa opierali o vízie sv. Kataríny Emmerichovej, ktoré priamo vo Svätom písme nie sú spomenuté. Išlo o scény, ako Kristus napríklad padol ukrižovaný aj s krížom na zem, keď sa ho snažili otočiť.

V rozhovore s pastorom Gregom Lauriom  ako dôvod natočenia filmu Umučenie Krista Gibson uviedol, že „chcel ľuďom ukázať, čo sa rozumie pod tým, keď povieme, že Kristus sa za nás obetoval.“ Zároveň Gibson uviedol, že ho k tomu prinútilo to, ako ľahkovážne sa hovorí o tom, že Kristus sa za ľudí obetoval a „berie sa to akoby zadarmo bez utrpenia.“ Pred nakrútením filmu Ukrižovanie Krista sa Gibson priznal, že dlhé roky o tom meditoval a veľa čítal a chcel takto cez film priniesť ľuďom „novú perspektívu,“ ktorú si možno dovtedy neuvedomovali.

Jim Caviezel, ktorý hral postavu Krista vo filme Umučenie Krista uviedol, že bez toho, aby veľa o novom filme prezradil, „bude to najväčší film v dejinách. Tak je úžasný.“ Jim Caviezel zároveň povedal, že bude postavu Krista hrať aj v novom filme. Gibson uviedol, že film bude pojednávať o vzkriesení vo svetle trojdnia. „Ukážeme ľuďom všetky miesta, ktoré v tom čase navštívil.“

Žiadna duša po svojej smrti až po vykupiteľskú smrť Krista nemohla vstúpiť do neba z dôvodu dedičného hriechu na duši. Cirkevní otcovia hovorili preto o predpeklí, kde duše spravodlivých boli zhromaždené a čakali na konečné spasenie.

Lost Password

Sign Up