94 ročná „putujúca babička“ prešla 900 km, aby priniesla obetu za jednotu rodín a mier vo svete

Zaujímavosti

Emma Morosini je nazývaná “putujúca babička.” Tento rok podnikla táto 94 ročná žena 900 kilometrovú púť do Svätyne v Guadalupe. Púť trvala 40 dní a vyrazila z mesta Monterrey v Mexiku do Baziliky Panny Márie Guadalupskej v Mexico City.  

Morosini už 25 rokov pravidelne robí pešie púte do svätýň po celom svete a modlí sa predovšetkým za mier vo svete a jednotu rodín, ktoré sú postihnuté krízou odlúčenia, či rozvodov. V minulosti podnikla púť do svätýň v Portugalsku, Španielsku, Poľsku, Izraela, Brazílie a Argentíny.

Morosini začína púť denne o 6:30, pričom si so sebou berie iba dáždnik, malý kufrík a reflexnú vestu.

Počas púte sa stravuje predovšetkým z milodarov a berie si so sebou vodu, chlieb a džús. Cestou ju zvyknú sprevádzať aj ľudia zo zdravotníckeho personálu a ubytovanie jej častokrát ponúkajú verejné autority miest, cez ktoré prechádza.

Po ukončení svojej poslednej púte bola “putujúca babička” vrúcne prijatá veriacimi v bazilike Panny Márie Guadalupskej, pred ktorou si pokľakla a pomodlila na daný úmysel, tak ako predošlé roky.


Lost Password

Sign Up