Čo sa deje pri konsekrácii chleba a vína?

spoznajvieru

Katolícke učenie o Eucharistii hovorí, že chlieb a víno sa konsekráciou kňazom stávajú telom a krvou Ježiša Krista. Táto zmena sa v teológii nazýva odborným pojmom transsubstanciácia. To, čo sa pre dnešnú dobu môže zdať ako komplikované, už v gréckej filozofii bolo podrobne diskutovanou otázkou.

Aristoteles (384-322 pred Kr.) vysvetľoval rozdiel medzi tým, ako sa vec mení a vo svojej podstate zostáva rovnaká. Napríklad strom prechádza vývojom, rastie, pribúdajú listy, konáre, ale “substancia” teda podstata zostáva stále tá istá, napriek zmenám. Ak však strom vytneme a vyrobíme z neho nábytok, mení sa substancia teda podstata, aj keď vonkajšia podoba dreva zostáva rovnaká. Presne toto sa deje podľa Cirkvi pri premene chleba a vína. Vonkajšia podoba zostáva nezmenená, ale mení sa podstata v podobe premenenia chleba a vína na telo a krv, čo sa nazýva transsubstanciácia.

Lost Password

Sign Up