Zoznam Kristových relikvií na svete

NajnovsieBlogy

Život Ježiša Krista je pre veriacich ľudí zaznamenaný vo Svätom písme. Generácie veriacich sa snažili nájsť a uchovať predmety, ktoré súvisia s Kristovým životom a utrpením. Na svete dnes existuje niekoľko relikvií, ktorým je pripisovaná veriacimi ľuďmi autenticita vo vzťahu ku Kristovi. Katolícka cirkev oficiálne nepotvrdila pravosť ani jednej z nich, ale pápeži vyjadrujú svoj vzťah k nim ich návštevou a poklonou.

Prinášame 10 najznámejších z nich:

  • Tŕňová koruna

V parížskej katedrále Notre Dame sa od roku 1806 uchováva tŕňová koruna. Do Francúzska ju v 13. storočí priniesol francúzsky kráľ svätý Ľudovít IX. Na jej uctievanie dal vystavať osobitnú kaplnku. K poklone veriacich je vystavená každý prvý piatok v mesiaci a každý Veľký piatok.

Tŕňová koruna v katedrále Notre Dame v Paríži
  • Turínske plátno

V roku 1898 Secondo Pia uverejnil negatív fotografie plátna, na ktorom sa ukázal byť zobrazený umučený ukrižovaný muž. Cirkev a veriaci uchovávali a uctievali plátno, ako to v ktorom bol po smrti zabalený Ježiš Kristus, a to aj bez toho, aby boli videli to, čo sa zjavilo až vďaka použitiu fotoaparátu.

Turínske plátno
  • Svätá kolíska

V basilike Santa Maria Maggiore v Ríme sa uchovávajú v krištáľovej nádobe fragmenty dreva, o ktorých je rozšírený názor, že ide o časti dreva, z ktorého bola urobená drevená kolíska, v ktorej sa Kristus narodil v Betleheme.

  • Svätá tunika z Kristovho umučenia

Raz za 50 rokov sa vystavuje v bazilike Saint Denis v Argenteuil vo Francúzsku tunika, ktorá je považovaná za oblečenie, ktoré mal na sebe Ježiš Kristus počas cesty na Kalváriu v deň jeho ukrižovania.

  • Kristov posmrtný závoj

V roku 800 priniesol z Jeruzalema kráľ frankov Karol Veľký závoj, ktorý je považovaný za šatku, ktorou prikryli tvár Krista pri vkladaní do hrobu. Francúzsky kráľ dal šatku do opatery biskupovi z Cahors vo Francúzsku, kde je v kaplnke uložená aj dnes po vyše 1200 rokoch.

  • Kristov klinec v lombardskej kráľovskej korune

Vzácna kráľovská koruna Lombardského kráľovstva, ktorá bola zhotovená v roku 591 je zo železa. Toto železo obsiahnuté v korune má obsahovať jeden klinec z Kristovho kríža, ktoré na mieste objavila sv. Helena, keď prikladala na chorých z pohrebiska kríže a za pravý vyhlásila ten, ktorý uzdravil každého chorého. Túto korunu na hlave mali Karol Veľký, Karol V., Ferdinand I., ale aj Napoleón.

  • Svätá kópia

Rímsky vojak Ježišovi nezlomil na kríži nohy, pretože videl, že je mŕtvy. Na ubezpečenie sa o jeho smrti, prepichol kópiou Kristov bok. Podľa Svätého písma vytryskla z Kristovho boku voda a krv. Podľa tradície autentická kópia sa nechádza vo Francúzsku, kde ju priniesol kráľ svätý Ľudovít IX.

  • Svätý kalich

Kalich, ktorý použil Ježiš podľa Poslednej večere sa má nachádzať v španielskej Valencii. Počas občianskej vojny ho ukryl veriaci človek a po jej ukončení ho odovzdal Cirkvi. V roku 1982 si ho prišiel uctiť pápež Ján Pavol II.

  • Stĺp bičovania

V rímskej bazilike svätého Praxedesa je odhalená časť stĺpu, na ktorom mal byť Ježiš bičovaný pred svojím ukrižovaním.

  • Veronikina šatka

Príbeh Ježišovho umučenia opisuje príbeh svätej Veroniky, ktorá podala Kristovi šatku. Ten sa do nej utrel a zobrazil sa na nej obraz jeho tváre. Dnes sa táto šatka nachádza v kláštore v Manoppello, ktorý pri tejto príležitosti navštívil aj pápež Benedikt XVI.


Tomáš Taraba

Lost Password

Sign Up