Anjel Pána

Modlitby a svätí

Anjel Pána zvestoval Panne Márii
a ona počala z Ducha svätého.
Zdravas’ Mária…

Hľa služobnica Pána,
nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas’ Mária…

A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas’ Mária…

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovanie vieme,
že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom,
prosíme ťa,
vlej nám do duše svoju milosť,
aby nás jeho umučenie a kríž
priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Lost Password

Sign Up