Tomáš Janco: EÚ chce zaviesť tvrdú cenzúru na internete, je hanba, že za toto hlasovala aj Anna Záborská.

komentare

Wikipédia znefunkčnila svoj web z dôvodu, že 29. marca 2019 bude Európsky parlament hlasovať o zákone o autorských právach na internete, ktorý zavádza podľa autonómnych nezávislých vydavateľov cenzúru. Tento zákon podporili v EÚ frakcie socialistov aj EPP. Na Slovensku obhajcom zákona je Anna Záborská, ktorá do europarlamentu kandiduje opäť.

Tomáš Janco v minulosti na Slovensku propagoval podpisovú akciu, aby poslanci za zákon viac nehlasovali. “Internet bol chápaný ako priestor slobody. To, čo z neho ide urobiť nový autorský zákon je zavedenie cenzúry inými prostriedkami. Je to ako Istanbulský dohovor, ktorý sa tvári, že je o ochrane žien a pritom je to spôsob pretláčania gender totality. Tento zákon spôsobí, že internet bude kontrolovaný a vznikne cenzúra. Je hanebné, že za takýto zákon hlasujú kresťanskí demokrati a na Slovensku ho obhajovala Anna Záborská.”

Spoločnosť Youtube upozornila, že po schválení tohto zákona zneprístupní služby pre európskych spotrebiteľov. Podľa návrhu zákona, bude za autorské práva poskytované na internetových portáloch zodpovedný ten portál, na ktorom sa daný obsah objaví. V praxi to bude znamenať, že spoločnosť YouTube bude mať byť právne zodpovedná, že napríklad video z rodinnej svadby má vysporiadané autorské práva s kapelou, ktorá na svadbe v pozadí videa hrá. Kým dnes dedinská kapela môže žalovať užívateľa, ktorý video na YouTube zavesil, po novom bude môcť žalovať YouTube priamo. Nakoľko YouTube nie je schopný po právnej stránke tieto autorské práva vysporiadať a odmieta niesť riziko žalôb za porušovanie autorských práv od tretích strán, že kapela, ktorá na svadbe hrala, dala súhlas video zo svadby zverejniť. Nakoľko YouTube nie je právne schopná tieto práva garantovať, oznámila, že môže pristúpiť k vymazaniu účtov európskych užívateľov. Takáto reakcia sa bude dať očakávať od všetkých internetových užívateľov.

Druhou novinkou je, že každý odkaz na obsah na inej web stránke, bude musieť byť spoplatnený. Týmto spôsobom sa budú koncentrovať spravodajské informácie iba u veľkých vydavateľoch, čo ohrozí slobodné šírenie informácií na webe. Prijatie tohto zákona bude znamenať, že wikipédia technicky bude mať problém zverejňovať obsah, nakoľko jej obsah poukazuje väčšinou na iné webportály. Nakoľko svoju činnosť poskytuje bezodplatne, spoplatnenie hypertextových odkazov spôsobí jej spoplatnenie.

Wikipedia v danej súvislosti uviedla nasledujúce stanovisko:

Vážení čitatelia,

26. marca 2019 bude Európsky parlament hlasovať o prijatí návrhu smernice Európskeho parlamentu a rady o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu, voči ktorej sa postavila odborná i občianska spoločnosť, ako aj niektoré členské štáty EÚ.

Od roku 2013 v Európskej únii (EÚ) prebieha diskusia o potrebe reformy autorského práva, ktorá by zodpovedala potrebám digitálneho veku. Európske pobočky Nadácie Wikimedia do tejto diskusie prispeli realizovateľnými návrhmi, ako napr. rozšírenie slobody panorámy po celej EÚ a ochrana voľných diel, ktorá by bola prínosom pre autorov aj verejnosť.

Rada Európskej únie spolu so zástupcami Európskeho parlamentu 13. februára 2019 schválila návrh smernice vrátane kontroverzných článkov 11 a 13, pri ktorých hrozí, že obmedzia používateľov internetu predbežným filtrovaním obsahu a zvýšia bariéru pre vstup novej konkurencie do sféry vyhľadávania a prezentácie spravodajského obsahu. Tak závažné zmeny môžu v konečnom dôsledku uškodiť nášmu cieľu – tvorbe a neustálemu vylepšovaniu najväčšej slovenskej encyklopédie.

Pretože ide o poslednú šancu, ako zabrániť prijatiu tejto smernice, rozhodli sme sa spolu s komunitou nemeckej a českej Wikipédie 21. marca 2019 na 24 hodín prerušiť prevádzku slovenskej Wikipédie.

Veríme, že Európska únia potrebuje skutočne moderné autorské právo bez kontroverzných opatrení s nepredvídateľnými následkami pre internet.

Vyzývame všetkých poslancov a poslankyne Európskeho parlamentu, aby súčasný návrh smernice odmietli a vyslovili sa za skutočne moderné autorské právo.


Lost Password

Sign Up