Biskup Chautur o projekte progresívnych veriacich: Berú na seba rúcho anjela svetla, aby zmiatli aj vyvolených

komentare


Aj dnes človek túži po progrese a máme tu aj liberálnejšie zameraných kňazov. Prečo by ich názory nemohli viac povzbudiť ľudí?

Beda vám hriešni mužovia, ktorí ste opustili zákon najvyššieho Pána /Sir 41,11/- napomína starozákonný Sirachovec a Ježiš k tomu pridáva: “Beda vám zákonníci a farizeji…”/Mt 23, 13-19/. Zaujímavé je, že napomína práve tých, ktorí by mali ľudí učiť Božiemu zákonu a oni ich najviac dezorientujú. Žiaľ je tomu často tak až podnes, že ľudia s veľkými doktorskými titulmi zavádzajú iných na scestie práve preto, že opustili “zákon najvyššieho Pána” a dosadili tam svoje pochybné “teologické konštrukty” /v tom je odpoveď na vaše prečo?/.

Je mi ťažko hovoriť o tom, čo je často pravdou, že aj dnes sa treba vyvarovať modernistickým “farizejom a zákonníkom”, ktorí neukazujú ľuďom cestu ku Kristovi – oni svojím učením poukazujú na Ježišovo upozornenie: “Beda vám farizeji, zákonníci, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráĺovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte”/Mt 23,13/.

Žiaľ, človek vo svojej intelektuálnej pýche je schopný aj Božie veci vysvetľovať polopravdami ináč a to tým viac, ak si tým ospravedlňuje vlastné konanie. Stačí si prečítať zoznam odídených kňazov a teológov z rozličných kresťanských cirkvi v zoskupení tzv. progresívnych kresťanov a človek hneď pochopí “ktorá bije”. Preto žiaľ sa na scéne súčasného sveta objavili “noví osvietenci”, ktorí podĺa Solovieva v “Legende o Antikristovi”, berú na seba “rúcho anjela svetla”, aby zmiatli aj verných, ako upozorňuje sám Kristus: “…aby zviedli, ak je to možné aj vyvolených” / Mt 24, 24/.

Preto je treba povedať, že liberálny kňaz, či teológ je “kontradikcia”, lebo Boh dáva nemenné /nie liberálne/ zákony a Kristus učil nemenným pravdám, ktoré sa nesmú svojvoľne vysvetľovať – na to je tu učiteľský úrad cirkvi, ktorý definuje náboženské pravdy.

Dnes, ako aj vždycky, je nám treba byť opatrnými, lebo zvlášť v spoločensky vyhrotených situáciách môže sa človek zdezorientovať, čo celé spoločenstva nadlho zavedie na scestie.

+Milan.

Lost Password

Sign Up