Sedembolestná Panna Mária vyprosuje aj skutočné bohatstvo – dobrých kňazov

katecheza

Byť kňazom v dnešnom svete je ťažšie ako si ktokoľvek z nás vie predstaviť. Vcíťme sa najskôr do polohy dobrého kňaza, verného svojim sľubom, cirkvi a horiaceho za spásu duší jemu zverených, teda plniacim si svoje poslanie, proti ktorému stojí denne zlý nepriateľ.
Kázať o Ježišovi je neodmysliteľne spojené s konfrontovaním človeka s jeho hriešnosťou. Dnešná spoločnosť pretláča do popredia dokonalosť a úspech, nie zlýhanie. Cirkev pozdvihuje človeka k dokonalosti, cez priznanie si hriešnosti, slabosti a boja s ním. Ľudia milujú zvyšovať svoju vážnosť s zdôrazňovaním nedostatku a chýb druhého. Keď verní kňazi dnes hovoria o hriechu, hriešny svet im ukazuje hriech vo vlastných radoch. Pre svet akoby cirkev stratila autoritu kázať a hlásať. Akceptujú ju v hospicoch, v nemocniciach pri pomoci druhým, ale nie aby kázala o hriechu, keď je „hriešna.“
Vedieť dnes ľuďom vysvetliť, že cirkev je svätá a vznikla len a len preto, aby sme sa mohli dostať, aj cez Svätú spoveď, po stopách dobrého Lotra, do neba, je takmer nemožné. Je to veľkým poslaním a chce veľkú vieru a teologickú erudovanosť. Chce odvážnych kňazov, ktorí sa vedia každý deň postaviť do arény a schytávať zo všetkých strán. Smejú sa im na hodinách náboženstva, po ulici, ak idú v reverende, večer keď si zapnú televíziu, kňaz figuruje ako symbol zaostalosti a posmechu v každom „kvalitnom“ seriáli. Čím je svätejší, tým to schytáva viac.
Arcibiskup Sheen raz prišiel navštíviť seminaristov pred ich vysviackou a prihovoril sa im kázňou, ktorá v dnešných dňoch sa dostáva v kontexte krízy kléru, opäť na povrch. Kázeň nebola o Kristovi, ale o Judášovi. Seminaristom hovoril o Judášovi ako o biskupovi, ktorý skončil v pekle. Judáš s Kristom denne chodil, videl ho uzdravovať, konať zázraky, s Kristom vstával a zaspával. Vieme, že ako jeden z dvanástich odpadol od Krista. Matematický jeden z dvanástich predstavuje 8%. Sheen seminaristov upozornil, že ak 8% kňazstva v časoch Krista patrilo diablovi, žiadna doba pred tým nie je imúnna. Nie jadrová vojna, ale zablúdilý klérus je najväčším trestom pre ľudstvo. Dnes je cirkev na západe plná „alternatívneho katechizmu,“ ktorý radi ľudia počujú, ale nie je od Boha. Teórie, že Boh je tak nekonečne milosrdný, že sa môžeme domnievať, že peklo je prázdne, dnes patria k hlavnému teologickému prúdu v niektorých krajinách, rovnako ako to, že homosexualitu stvoril samotný Boh. Áno, takéto názory nájdete aj v radoch katolíckej cirkvi, aj keď sú v priamom rozpore s učením cirkvi obsiahnutom v katechizme.
Slovenskí kňazi s týmto všetkým statočne zápasia. Vedia, že v istých kruhoch by sa im ľahšie žilo, keby tvrdili iné. Mať takýchto verných kňazov je veľká Božia milosť a dar. Ďakujme dnes Sedembolestnej Matke za našich kňazov, ktorí sú obohatením národa a univerzálnej cirkvi a dôkazom, že za náš národ oroduje, aj keď si to nezaslúžime. Naši kňazi nemusia mať vyštudované popredné svetové univerzity, ale majú zdravú vieru, zanietenosť pre Božie veci a lásku k dušiam, ktorá sa prejavuje, že ich vedú na ceste pravdy.

Lost Password

Sign Up