Príhovor Urbi et orbi pápeža Františka

katecheza

V plnom znení prinášame veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka Urbi et Orbi, ktoré predniesol z loggie na priečelí Baziliky sv. Petra v dnešný deň Nedele Zmŕtvychvstania Pána na poludnie spolu s udelením apoštolského požehnania.

Drahí bratia a sestry, požehnanú Veľkú noc!

Dnes Cirkev obnovuje ohlasovanie prvých učeníkov: „Ježiš vstal z mŕtvych!“ A z úst do úst, od srdca k srdcu sa šíri ako ozvena pozvanie k oslave: „Aleluja! … Aleluja!“ V toto veľkonočné ráno, [ktoré značí] večnú mladosť Cirkvi a celého ľudstva, by som rád zaslal každému z vás úvodné slová najnovšej apoštolskej exhortácie, venovanej najmä mladým:

«Kristus žije. On je našou nádejou a najkrajšou mladosťou tohto sveta. Všetko, čoho sa on dotýka, sa stáva mladým, stáva sa novým, napĺňa sa životom. Preto prvé slová, ktorými sa chcem obrátiť na každého mladého [a každého] kresťana, sú: On žije a chce, aby si žil! On je v tebe, on je s tebou a nikdy neodchádza. Akokoľvek by si sa vzdialil, Vzkriesený je pri tebe, on ťa volá a čaká ťa, aby si začal odznovu. Keď sa cítiš starý kvôli smútku, zatrpknutosti, strachu, pochybnostiam alebo zlyhaniam, on bude tam, aby ti dal znovu silu a nádej» (Christus vivit, 1-2).

Drahí bratia a sestry, toto posolstvo sa obracia zároveň na každého jednotlivca i na svet. Vzkriesenie Krista je počiatkom nového života pre každého muža a každú ženu, pretože ozajstná obnova sa začína vždy v srdci, vo svedomí. No Veľká noc je aj počiatkom nového sveta, oslobodeného od otroctva hriechu a smrti: sveta konečne otvoreného pre Božie kráľovstvo, Kráľovstvo lásky, pokoja a bratstva.

Kristus žije a zostáva s nami. Ukazuje svetlo svojej vzkriesenej tváre a neopúšťa tých, čo sa nachádzajú v skúške, v bolesti a v zármutku. On, Živý, nech je nádejou milovaného sýrskeho národa, obete pretrvávajúceho konfliktu, pri ktorom hrozí, že nás nájde čoraz viac rezignovaných a dokonca ľahostajných. Je naopak chvíľa, aby sa obnovilo úsilie o politické riešenie, ktoré dá odpoveď na oprávnené ambície slobody, pokoja a spravodlivosti, bude čeliť humanitárnej kríze a napomôže bezpečný návrat vysídlených, ako aj tých, čo sa uchýlili do okolitých krajín, zvlášť Libanonu a Jordánska.

Veľká noc upriamuje náš pohľad na Blízky východ, trýznený neustálymi rozdeleniami a napätiami. Kresťania v tejto oblasti nech neprestávajú svedčiť s trpezlivou vytrvalosťou o vzkriesenom Pánovi a o víťazstve života nad smrťou. Zvlášť myslím na obyvateľstvo Jemenu, a najmä deti, vyčerpané hladom a vojnou. Veľkonočné svetlo nech osvieti všetkých vládnucich predstaviteľov a národy Blízkeho východu, počnúc Izraelčanmi a Palestínčanmi, a nech ich podnecuje uľaviť toľké bolesti a zasadzovať sa za budúcnosť pokoja a stability.

Nech zbrane prestanú skrvavovať Líbyu, kde v týchto posledných týždňoch bezbranné osoby opäť zomierajú a mnohé rodiny sú donútené opustiť svoje domovy. Povzbudzujem zainteresované strany, aby si zvolili dialóg namiesto útlaku, a vyhli sa tomu, aby sa znovu otvorili rany desaťročia konfliktov a politickej nestability.

Živý Kristus nech daruje svoj pokoj celému milovanému africkému kontinentu, ešte stále posiatemu sociálnymi napätiami, konfliktami a nezriedka násilnými extrémizmami, ktoré zanechávajú neistotu, ničenie a smrť, najmä v Burkine Faso, Mali, Nigeri, Nigérii a Kamerune. Myslím tiež na Sudán, ktorý prechádza momentom politickej neistoty a kde žičím tomu, aby sa všetky ustanovizne mohli dostať k slovu a každý sa nasadil za umožnenie toho, aby krajina našla slobodu, rozvoj a blaho, po čom už dlhú dobu túži.

Vzkriesený Pán nech sprevádza úsilie vynaložené občianskymi a náboženskými autoritami Južného Sudánu, posilňované ovocím duchovnej obnovy, ktorá sa konala pred niekoľkými dňami tu vo Vatikáne. Nech sa začne nová kapitola dejín krajiny, v ktorej sa všetky politické, sociálne a náboženské zložky aktívne zasadia za spoločné dobro a národné zmierenie.

Počas tejto Veľkej noci nech nájde útechu obyvateľstvo východných oblastí Ukrajiny, ktorá naďalej trpí ešte stále prebiehajúcim konfliktom. Pán nech dodá odvahy humanitárnym iniciatívam a tým, čo sú zamerané na dosiahnutie trváceho pokoja.

Radosť zo Vzkriesenia nech naplní srdcia tých, čo na americkom kontinente zakusujú dôsledky náročných politických a ekonomických situácií. Myslím obzvlášť na venezuelský ľud: na mnoho ľudí pozbavených základných podmienok pre dôstojný a bezpečný život, z dôvodu pretrvávajúcej a prehlbujúcej sa krízy. Pán nech dá tým, čo majú politickú zodpovednosť, aby sa zasadili za skoncovanie so sociálnymi nespravodlivosťami, zneužívaním a násilím, a podnikli konkrétne kroky, ktoré umožnia zaceliť rozdelenia a podať obyvateľstvu pomoc, ktorú potrebuje.

Vzkriesený Pán nech osvieti snahy, ktoré sa vynakladajú v Nikarague na čím skoršie nájdenie pokojného a vyjednaného riešenia na prospech všetkých Nikaragujčanov.

Zoči-voči toľkým utrpeniam nášho času, nech nás Pán života nenájde chladných a ľahostajných. Nech z nás utvorí budovateľov mostov a nie múrov. On, ktorý nám dáva svoj pokoj, nech dá utíchnuť hluku zbraní, tak v oblastiach vojny ako aj v našich mestách, a nech inšpiruje vodcov národov k angažovanosti za ukončenie pretekov v zbrojení a znepokojujúceho šírenia zbraní, zvlášť v krajinách ekonomicky rozvinutejších. Vzkriesený, ktorý dokorán otvoril brány hrobu, nech otvorí naše srdcia pre potreby núdznych, bezbranných, chudobných, nezamestnaných, tých, čo sú na okraji, čo búchajú na naše dvere hľadajúc chlieb, útočisko a uznanie vlastnej dôstojnosti.

Drahí bratia a sestry, Kristus žije! On je nádejou a mladosťou pre každého z nás a pre celý svet. Nechajme sa ním obnoviť! Požehnanú Veľkú noc!

Zdroj: TKKBS

Lost Password

Sign Up