„Ďakujem Vám, že ste v spovedeľniciach,“ odkázal pápež kapucínom

katecheza

“Kapucíni sú dobrí. Sú stále prítomní v spovedeľniciach,” uviedol pápež František na adresu rehole, ktorá osobitne kladie dôraz na poskytovanie sviatosti zmierenia.

“Sú dobrí a osobitným spôsobom im ďakujem za to, ako sa venujú spovedaniu veriacich počas dní. Ďakujem vám!” skonštatoval pápež počas návštevy Svätého domu v Lorete. Podľa tradície je tento dom ten, v ktorom Mária žila v Nazarete a počas krížiackých výprav ho uchránila bohatá Rodina “Angeli” pred spustošením a preniesla ho do Talianska.

Pápež v Lorete vyzval ľudí, aby využívali dar spovede a kňazov povzbudil, aby cez spoveď ľuďom približovali Božie milosrdenstvo. V apoštolskej exhortácii “Radosť z evanjelia” pápež uviedol: “Boh nie je nikdy unavený z odpúšťania.”

Pápež navštívil Svätý dom v Lorete pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána.

Lost Password

Sign Up