Arcibiskup Naumann: “Boj za ochranu počatého života je najdôležitejšou humanitárnou snahou tejto doby.”

katecheza

Na stretnutí 85 riaditeľov popredných prolife organizácií v USA sa arcibiskup Naumann vyslovil, že “boj za ochranu života počatých detí je najdôležitejšou a najnaliehavejšou humanitárnou aktivitou súčasnej doby.”

Arcibiskup Naumann je predsedom komisie pre ochranu počatého života Americkej biskupskej konferencie. Arcibiskup sa prihovoril najvýznamnejším prolife organizáciam, ktoré vedú kampaň za ochranu počatého života nielen na území USA, ale aj v zahraničí. Svoj príhovor nazval  “Život bude nakoniec víťazom.” Arcibiskup vyjadril vďaku všetkým ľuďom, ktorí pomáhajú chrániť počatý život v čase, keď diabol napadol Katolícku cirkev cez škandály Kristovi neverných služobníkov, aby oslabil pozíciu CIrkvi ako jednej z posledných inštitúcií chrániacich počatý život v spoločnosti. Táto aktivita je o to naliehavejšia, že opačný tabor  “neuveriteľne motivovane a energicky” útočí na život aj v deviatom mesiaci tehotenstva a zabíja narodené deti.  

Práve tieto chvíle vytvárajú podľa arcibiskupa veľkú možnosť rásť v svätosti aj cez hrdinský odpor, ale pre iných sa stanú momentum upadnutia. Toto delenie platí pre jednotlivca rovnako ako pre celú spoločnosť.

Arcibiskup Naumann vyjadril pochopenie pre frustráciu a hnev veriacich ľudí konfrontovaných so sexuálnymi škandálmi v Cirkvi. Zároveň však upriamil pozornosť na skutočnosť, že svet sa nachádza uprostred duchovného boja a každý sa môže postaviť nakoniec na jednú z dvoch možných strán. V tomto svelte arcibiskup vníma aj sexuálne škandály ako “dokonalé dielo diabla,” aby nimi “naštrbil hodnovernosť Katolíckej cirkvi.” Arcibiskup pokračoval: “Nedá sa poprieť, že oslabil hlas Cirkvi v dnešnej spoločnosti, ktorá poukazovala na veľké zlá páchané v súčasnosti. Napriek tomu nás to neospravedlňuje od toho, aby sme ešte silnejšie, ale za to s pokorou pokračovali v ohlasovaní pravdy a hovorili o Láske.”

Lost Password

Sign Up