10 spôsobov ako rodič pomôže dieťaťu rásť vo viere

katecheza

Deti sú prirodzene otvorené Bohu a v prípade, že boli pokrstené, disponujú aj darom viery. Od rodičov sa očakáva, že deti budú sprevádzať na ceste, aby táto viera rástla a neupadla.

Ako Arcibiskup Fulton J. Sheen, ktorý je v procese svätorečenia, uviedol na adresu rodičov: “Každé dieťa v momente počatia dostane víťaznú korunu v nebi a beda rodičom, ktorí o tom svojím deťom nepovedia a nevedú ich životom tak, aby ju dosiahli. Boh Vám dal dieťa, aby bolo spasené a nie zatratené.”

Veľa rodičov si kladie otázky, ako správne vlastné deti viesť k Bohu, aby tento dar viery žil a rástol. Pre väčšinu rodín to znamená spolu navštevovať v nedeľu bohoslužby, pripraviť deti na prijatie sviatosti, ako je Prvé sväté príjmanie a birmovka, čítanie biblie. Ten azda najdôležitejší aspect spirituality je však pomôcť vytvoriť skutočne osobný vzťah s Bohom.

Male deti sú osobitne otvorené prijatiu duchovných právd. Ich nevinnosť, prežívanie prítomnosti, ich robia osobitne vnímavými na pôsobenie Boha.

Prinášame Vám nasledujúcich 10 rád, ktoré Vám pomôžu pomáhať vlastným deťom vo viere a lepšie si plniť úlohu, ktorú rodičom zveril Boh.

Podporujte deti, aby kládli náročné otázky.  

Čo sa stane ak zomriem? Pôjde do neba aj náš pes? Prečo musíme neustále opakovať tie isté modlitby keď ich už Boh počul milión krát? Prečo som sa musel narodiť na zemi a nie priamo v nebi? Deti vedia častokrát klásť oveľa lepšie otázky ako dospelí ľudia. Deti svojimi otázkami odkrývajú najväčšie tajomstvá Božieho plánu spásy. Otázky sú súčasťou porozumenia a rastu vo viere. Na niektoré otázky máme odpovede, ale na veľa otázok nebudeme vedieť odpovedať a úprimne pred deťmi priznajme, že Boh je tak veľkolepý, že žiaden človek ho nikdy nevie poňať a každý, aj dospelý, musí vo viere rásť. Týmto spôsobom, že dokážeme priznať aj svoju nevedomosť, snahu hľadať odpoveď, ukážeme deťom, že aj my rastieme celý život vo viere a úplnosť nenájdeme na zemi, ale v nebi. Nikdy deti nezakríknime, ale podporujme ich v otázkach a hľadaní. Je lepšie rásť a hľadať spolu, ako nehľadať vôbec.

Trávte spolu čas v prírode.  

Dejiny sú plné príkladov, ako svätci našli Boha počas trávenia času v prírode, v lese, pri mori, na púšti. Príroda je neobmedzený nástroj, cez ktorý k nám Boh hovorí. Čas strávený v prírode upriamuje naše vnímanie Božieho stvorenia, upriamuje a stišuje našu myseľ, prináša pokoj a ticho. Naučme deti milovať prírodu, tráviť čas v nej, aj keby to mal byť čo i len miestny park. Poukazujme na rastliny, zvieratá, zvelebujme Božiu dokonalosť ako Stvoriteľa. Vysvetlime deťom, že vrcholom stvorenstva je človek, ktorý má vládnuť tomuto svetu.

Poukazujme deťom na krásu okolo nás.  

Krásu nenájdeme len v prírode, ale aj v ľudskej tvorbe. Muzika, filmy, umelecké diela. Ukážte deťom múzea, rozmanitosť hudby, podporujte deti v poznávaní umenia. Ak deti získajú cit pre tichú krásu, začnú ju vidieť aj v ľudských vzťahoch a tou cestou obohatíme ich duchovný život.

Naučme deti vedieť byť v tichom prostredí.

Súčasný svet je hlučným miestom. Pre duchovný život je dôležité vedieť žiť aj v tichu a cítiť sa v tichu pohodlne. Naučiť deti žiť v tomto prostredí sa dá tak, že každý deň vytvoríte priestor pre to, aby sa hrali v tichu. Je dobré skúsiť s dieťaťom cvičenie, že pár minút denne bude ticho sedieť. Tento spôsob patril k zaužívanej praktike duchovného cvičenia už v rannom kresťanstve.

Urobiť Svätú Trojicu súčasťou denného života.  

Ako rodičia by sme mali pred deťmi hovoriť o Nebeskom otcovi ako našom otcovi. Mali by sme denne pred deťmi hovoriť o Ježišovi ako živej osobe, ktorá je prítomná v našom živote a snažíme sa žiť podľa toho. O Duchu Svätom by sme mali hovoriť pred deťmi ako zdrojom každej inšpirácie. Deti potrebujú vidieť, že ich rodičia majú vzťah s Bohom.

Čítajte spolu bibliu.

Sväté Písmo je živým Božím Slovom a je v ňom Boh. Čítanie tých istých pasáži Biblie pokaždé dáva nové obzory a odkrýva hlbšie poznanie Boha. Pre deti sú podľa veku rôzne úrovne biblie. Podporujte u svojich deti pravidelné čítanie Biblie ako súčasť ich kresťanskej identity, ktorá sa stane pozitívnym zvykom.

Rozprávajte o svätých a anjeloch ako o svojich priateľoch.  

Deti sú veľmi fascinované anjelmi a svätými. Túto náklonnosť je dobré využiť na to, aby upriamili zvedavosť na Boha a duchovný život. Naučte svoje deti pravidelne utiekať sa na orodovanie svojho anjela strážneho. Naučte deti spoznať životopisy nejakých svätých, ktorí im budú osobitne blízky. Najjednoduchšie je to pri svätých, ktorí majú rovnaké meno alebo majú sviatok v deň narodenia dieťaťa.  

Slúžte druhým ako rodina.

Dôležitou súčasťou duchovného života je byť súčasťou širšieho spoločenstva. Nie je dobré, aby človek zostal sám. Naučte svoje deti vnímať potreby a núdzu, materiálnu, ale aj duchovnú, iných ľudí a pomáhať im s láskou.  

Chodievajte pravidelne na svätú spoveď.

Ak Vaše dieťa bolo na Prvom svätom prijímaní, chodievajte spolu raz za mesiac na svätú spoveď. Na spoločnej ceste do kostola a z kostola hovorte dieťaťu o Božom milosrdenstve. Naučte dieťa vnímať, že zverenie Bohu vlastné hriechy a získanie rozhrešenia je spôsob, ako rastie náš vzťah k Bohu ako zdroju všetkého dobra a milosti.

Modlite sa pravidelne doma.

Existuje veľa spôsobov ako sa doma pravidelne a ako Rodina spoločne modliť. Najčastejšie príležitosti sú modlitby ráno, pred jedlom a pred spaním. Modlitba pred udalosťami utvrdzuje u detí vedomie, že Bohu máme za čo ďakovať a že dôverujeme v našich konaniach jeho opatere a sprevádzaniu.  Osobitne je potrebné dodržiavať pôsty v predpísaný deň, ktoré osobitným spôsobom upriamujú vedomie obety pre prehĺbenie vzťahu s Bohom.

Lost Password

Sign Up