Spoveď človeka po rokoch, čo sa nespovedal

Hlavne postavy evanjelia

Spovedal som raz skupinu veriacich, ktorá nebola 10 a viac rokov na spovedi. Prišiel do spovednice prvý a povedal: “Otče spáchal som každý jeden hriech, ktorý človek môže spáchať.” Spýtal som sa ho: “Zavraždili ste niekoho?” Odpovedal: “Nie, nikoho som nezabil. To je jediný hriech, ktorý som nespáchal.” Požiadal som ho, aby odišiel a keď bude pripravený na spoveď, sa vrátil. Byť pripravený na spoveď znamená vedieť hriech pomenovať, za akých okolností bol spáchaný a ako často. Muž sa postavil pred ostatných čakajúcich v rade a povedal im: “Všetci, čo ste nikoho nezavraždili, môžete ísť domov, dnes farár počúva len vraždy.”

Spoveď sa začína pokľaknutím a prežehnaním s uvedením času od poslednej platnej spovede. Predpokladajme, že príde na spoveď muž, ktorý sa nespovedal 50 rokov a má 80 rokov. Ako má vyzerať takáto spoveď, keď je vylúčené, že daný muž si pamätá všetky hriechy, všetky okolnosti za ktorých hriech spáchal a už vôbec nie počet spáchaných hriechov?

Spoveď by mohla znieť takto: “Otec, je to už 50 rokov, čo som sa nespovedal. Počas 20 rokov som nikdy nechodil do kostola, neplnil som si povinnosť ročnej svätej spovede, ani som sa v predpísané dni nepostil. Veľakrát za deň som bral meno Božie do úst nadarmo a dokonca som meno Boha zneužíval na falošnú prísahu a to aj 5x pred súdom. Bol som dvakrát neposlušný voči civilným autoritám vo veľmi vážnej veci, dvakrát som asistoval pri potrate a raz som zavraždil. Alkoholikom som bol 10 rokov. Mal som hriešne myšlienky s inými ženami každý deň počas tridsiatich rokov. Masturboval som takmer denne počas prvých 30 rokov. Keď som žil so svojou prvou manželkou, podviedol som ju niekoľko krát. Podvádzal som ju asi tri roky. Počas života mojej manželky som sa oženil s druhou ženou bez predošlej cirkevnej anulácie prvého manželstva. Žil som v cudzoložstve približne 5 rokov, kým moja prvá manželka nezomrela. Počas podnikania som podvádzal na daniach a zamestnancom som platil som menej ako by som mal. Žil som len pre peniaze. Nikdy som nepodporoval cirkevné inštitúcie a charitu. Vystavil som svoju dušu nadmernej zábave. Divadlá, večierky. Nepamätám si, že by som niekedy niekomu pomohol, kto bol v núdzi. Dokonale som zanedbával svoju manželku z pohľadu úcty a lásky. Nikdy som neviedol deti k poznaniu Boha, neposlal som ich do cirkevných škôl a hneval som sa na ne, keď v neskoršom veku žili bezbožným životom. A teraz trpím. Toto sú hriechy môjho predošlého života a pripájam k ním všetky tie, na ktoré si nespomínam, ale Bohu sú známe. Žiadam Boha a Vás Otec o rozhrešenie.”

Toto je spoveď muža, ktorý sa nespovedal 50 rokov.

Ven. Arcibiskup Fulton J. Sheen

Lost Password

Sign Up