75 výročie oslobodenia Osvienčimu. Kuffa: Zavrime aj dnešné Osvienčimy, kde zabíjame deti!

dianie

Slovenskí biskupi zjednotení v Konferencii biskupov Slovenska sa plne pridávajú k vyhláseniu CCEE a COMECE pri príležitosti 75. výročia oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim-Brezinka. Slovenských veriacich pozývajú k oboznámeniu sa s týmto vyhlásením a 27. januára 2020 o 15.00 tiež k modlitbe za všetkých, ktorí v koncentračných táboroch zahynuli, a za ich príbuzných.

Auschwitz-Birkenau [Osvienčim-Brezinka] je najväčším koncentračným a vyhladzovacím nacistickým táborom, ktorý bol otvorený v roku 1940 na okupovaných poľských územiach. Pôvodne bol určený pre Poliakov Osvienčim [Auschwitz], potom značne rozšírený do blízkej oblasti Brezinka [Birkenau] a v rokoch 1942-1945, v rámci programu “konečného riešenia” [Endlösung] sa stal miestom masového vyhladzovania židovskej populácie. V Auschwitz-Birkenau nemeckí národní socialisti zabili viac než milión Židov, desiatky tisíc Poliakov (asi 75 000), Rómov (21 000), Rusov (15 000) a tisíce ďalších väzňov rozličných národností. Kvôli enormnému počtu židovských obetí je to najväčší vyhladzovací tábor Židov a najväčšie miesto masovej genocídy na svete.

Osvienčim sa stal symbolom všetkých nemeckých koncentračných táborov, a tiež všetkých vyhladzovacích miest. Tu si nacisti privlastnili moc rozhodovať o tom, kto je človek, a kto nie. Tu sa eutanázia stretla s eugenikou. Auschwitz-Birkenau je výsledkom systému založeného na ideológii národného socializmu, ktorá znamenala pošliapanie dôstojnosti človeka ako obrazu Boha. Aj ďalší totalitarizmus, komunizmus, konal tým istým spôsobom a vyžiadal si milióny obetí.

Pôvodný koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau navštevujú každoročne státisíce ľudí. Medzi návštevníkmi boli aj ostatní traja pápeži.

Svätý Ján Pavol II. navštívil Auschwitz-Birkenau počas svojej prvej púte do Poľska (7. júna 1979). Potom, čo prešiel cez bránu tábora, nad ktorou sa týči nápis “Arbeit macht frei”, navštívil celu smrti sv. Maximiliána Máriu Kolbeho a modlil sa na nádvorí Bloku 11, kde strieľali väzňov. Potom šiel do Birkenau, kde slávil svätú omšu, a pri homílii povedal: “Predovšetkým sa zastavím spolu s vami, drahí účastníci tohto stretnutia, pred pamätnou doskou s nápisom v hebrejskom jazyku. Tento nápis vyvoláva spomienku na národ, ktorého synovia a dcéry boli určení na totálne vyhladenie. Tento ľud má svoj pôvod od Abraháma, ktorý je otcom našej viery (por. Rim 4,12), ako sa vyjadril Pavol z Tarzu. Práve tento ľud, ktorý od Boha dostal prikázanie “nezabiješ”, sám na sebe osobitným spôsobom zakúsil, čo znamená zabiť. … Nikdy nie je dovolené jednému národu posilňovať svoju moc na úkor iného, za cenu zotročenia iného, za cenu podmanenia, zhanobenia, vykorisťovania a smrti!”

Pápež Benedikt XVI. prekročil sám cez bránu tábora (28. mája 2006) a počas slávnosti pri Medzinárodnom pamätníku mučeníkov národov, predniesol príhovor, v ktorom povedal: “Tak ako Ján Pavol II., i ja som prešiel popri pamätných doskách, ktoré v rozličných jazykoch pripomínajú obete tohto miesta. Je tam jedna v hebrejskom jazyku. Mocnári Tretej ríše chceli rozdrviť hebrejský ľud v jeho úplnosti; vymazať ho zo zoznamu národov zeme. … V podstate, títo násilní zločinci zničením daného národa chceli zabiť Boha, ktorý povolal Abraháma, a na vrchu Sinaj ustanovil určujúce kritériá pre ľudstvo, platné naveky. … Zničením Izraela, Shoah, chceli napokon vytrhnúť aj koreň, z ktorého vyrastá kresťanská viera, a nahradiť ju definitívne inou vierou, ktorú si sami vytvorili – vierou v moc človeka, v silného. … Áno, za týmito pamätnými doskami sa ukrýva osud nespočítateľných ľudských bytostí. Oni otriasajú našou pamäťou, lomcujú naším srdcom. Nechcú v nás vyvolať nenávisť: naopak, ukazujú nám, aké otrasné je dielo nenávisti”.

Pri príležitosti výročia vydal stanovisko aj Štefan Kuffa, brat kňaza Mariana Kuffu, ktorý predkladal v roku 2015 doposiaľ najprísnejší zákon na ochranu Slovenska. “Dnes si pripomíname obete Osvienčimu. Táto tragédia sa neskončila, ale pokračuje každý deň aj na našich gynekologických klinikách, kde sú zabíjané deti len z troch dôvodov: podľa niektorých sú na príťaž, podľa iných sú menejcenní a nie sú ešte plnohodnotnými ľuďmi a po tretie, lebo sa nachádzajú na mieste, kde podľa iných sa môže beztrestne zabíjať. Toto je presne rovnaký pohľad na život ako mali fašisti. Preto práve dnes by mal od ľudí zaznieť jasný hlas požadujúcich ukončiť túto fašistickú ideológiu, ktorá pretrváva. Je nepredstaviteľné, že kresťania v politike už 30 rokov hlasujú proti životu. Keby sa nedávno Andrej Danko nebol zdržal, mohli sme mať už zákon, ktorý by aspoň čiastočne túto genocídu znížila. Zavrime všetky dnešné Osvienčimy ihneď a modlime sa za spásu duší všetkých, ktorí nespravodlivo boli zničení od Druhej svetovej vojny až do dnes.”

Lost Password

Sign Up