Koľko neviniatok zabil Herodes?

dianie Viera a život

Od piateho storočia Cirkev si pripomína zavraždenie neviniatok, ktoré dal zabiť kráľ Herodes po narodení Ježiša. Evanjelista Matúš je jediný, ktorý danú udalosť zachytáva a aj to v relatívne krátkej pasáži.

“Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: “V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.” (Mt 2:16).

Tento druh pomsty a riešenia problémov bol typickým pre Herodesa. Je známe, že dal zavraždiť aj vlastnú manželku a dvoch svojich synov. Smrťou sa pomstil každému, kto ho v jeho domnení akýmkoľvek spôsobom ohrozoval alebo mal dojem, že ho nerešpektuje.

Biblická udalosť sa nazýva aj “masakrom,” aj keď v porovnaní s vraždením počatých detí v modernom svete ide v dnešnom porovnaní už o bezvýznamnú udalosť. Na Slovensku od prijatia potratového zákona sa odhaduje, že bolo zabitých 1,4 milióna detí a napriek tomu pri jednom z návrhov na ochranu života hovorca KBS Martin Kramara povzbudzoval verejne poslancov, že nemusia hlasovať za predložený návrh zákona, pretože podľa neho je otázny úmysel predkladateľov za ĽSNS. Teológia sa pritom zjednocuje na tom, že okrem Boha nepozná žiadne stvorenie úmysel človeka. Hovorcu KBS následne verejne opravil biskup Chautur.

Profesor Wiliam F. Albright predpokladá, že v Betleheme v čase narodenia Ježiša žilo približne 300 ľudí. Počet narodených chlapcov do dvoch rokov podľa jeho odhadov mohlo byť do 10. V okolí Betlehema sa mohlo nachádzať dodatočných 10 chlapcov. Tým, že išlo o relatívne malý počet je odôvodnením, prečo danú udalosť nezaznamenali svetskí historici. Byzantská kresťanská tradícia hovorí o stovkách až tisícoch detí, ktoré mali byť zabité.

Stredoveká mystička Mária z Agredy, ktorej vizionárske dielo bolo schválené viacerými pápežmi opisuje, že Panna Mária mala v čase zabíjania detí víziu takú, akoby bola na mieste samostatne prítomná. Svätá rodina sa už nachádzala v Egypte a Panna Mária sa modlila za duše neviniatok, aby ich Boh prijal ako prvých martýrov. Rovnako sa modlila za ich rodičov. Najmladšie zabité dieťa podľa vizionárky malo 8 dní. Boh obdaril podľa vizionárky deti plným poznaním viery a vedomia, že svoju obetu podstupujú pre Boha.

Ctený arcibiskup Fulton J. Sheen nazval Herodesa, ktorý dal povraždiť sväté neviniatka (patrónom všetkých politikov presadzujúcich a obhajujúcich potraty.”

Lost Password

Sign Up