Katolíci strácajú vieru a nepoznajú učenie Cirkvi. Projekt Tradivox chce pomôcť.

dianie

Katolícka cirkev stojí, podľa projektu Tradivox, pred úlohou obnoviť vzdelanosť v učení katechizmu a právd katolíckej viery. Katolícki veriaci, ale vo veľkej miere aj zasvätené osoby sa kvôli neznalosti viery dostávajú častokrát do herézy a na verejnosti obhajujú postoje, ktoré sú nezlúčiteľné s katolíckou tradíciou, vierou a učením.

Tradivox je projekt, ktorý má za cieľ oživiť dôležité cirkevné dokumenty, osobitne katechizmy, ktoré boli vydané v rokoch 1200 až 1900. Katolícka viera je postavená na rešpektovaní a uznaní tradície a túdo tradíciu chce projekt Tradivox oživiť aj pre súčasnú generáciu veriacich.

Projekt Tradivox verejne podporil aj biskup Athanasius Schneider, ktorý súčasnú dobu definoval ako obdobie obrovského doktrinálneho zmätku. Práve „neomylné učenie Cirkvi,“ ktoré pretrváva v tradícii katechizmov, ktoré boli vydané so súhlasom Cirkvi, môžu prispieť podľa biskupa k tomu, že si práve v týchto dňoch, kedy doktrinálny chaos kulminuje po desaťročiach úpadku, uvedomíme „nemennú povahu cirkevného doktrinálneho učenia.“

Autor projektu Aaron Seng začal vyhľadávať písomné dokumenty ukryté v kláštoroch ešte v čase, kedy pápež Benedikt XVI. vyzval Cirkev, aby bola hrdá na svoje katechetické dedičstvo, spoznávala ho a uchovávala. Biskup Schneider uviedol, že takémuto dielu udeľu požehnanie a verejnú podporu.

Viac o projekte sa dozviete na stránke Tradivox – dajme hlas tradícii.

Lost Password

Sign Up