Je veľa svedkov svätosti vedľajších dverí – pápežove slová na slávnosť Všetkých svätých

dianie

Na slávnosť Všetkých svätých v piatok 1. novembra sa Svätý Otec na poludnie spoločne pomodlil s veriacimi Anjel Pána a z okna Apoštolského paláca im udelil požehnanie. Pred zajtrajšou Pamiatkou zosnulých oznámil, že svätú omšu bude tento rok sláviť v Priscilliných katakombách.

„Sú to ľudia, ktorí žili s nohami na zemi. Zažívali námahu každodenného života s jeho úspechmi i zlyhaniami, nachádzali v Pánovi silu stále znovu vstať a pokračovať v kráčaní. Z toho je možné vidieť, že svätosť je cieľom, do ktorého sa nedá dôjsť iba vlastnými silami, ale je to ovocie Božej milosti a našej slobodnej odpovede na ňu. Svätosť je teda zároveň darom i povolaním.“

Týmito slovami hovoril o podstate dnešného sviatku pápež František pri poludňajšom stretnutí s veriacimi, ktorí zaplnili Námestie sv. Petra. Pripomenul, že svätosť znamená „žiť v plnom spoločenstve s Bohom už teraz, počas nášho pozemského putovania.“

„Je pravda, že sa cítime unavení z namáhavej cesty, ale nádej nám dáva silu ísť ďalej. Keď hľadíme na život svätých, povzbudzuje nás to k ich napodobňovaniu. Medzi nimi je veľa svedkov tzv. «svätosti vedľajších dverí, tých, ktorí žijú medzi nami a sú odrazom Božej prítomnosti».“

Pamiatka zosnulých v Priscilliných katakombách

Svätý Otec oznámil aj svoj tohtoročný program, ako oslávi Pamiatku zosnulých. Svätú omšu tento rok nebude sláviť na niektorom z rímskych cintorínov, ale v Priscilliných katakombách na severnej strane Ríma pri ceste Via Salaria. Svätá omša je naplánovaná na 16. hodinu. Pápež František v tejto súvislosti povzbudil veriacich k návšteve cintorínov a modlitbe za duše zosnulých:

„Zajtra popoludní budem sláviť Eucharistiu v Priscilliných katakombách, na jednom z miest pochovávania prvých kresťanov Ríma. V týchto dňoch, v ktorých žiaľ kolujú aj správy o negatívnej kultúre smrti a o mŕtvych, vás pozývam nezanedbať, ak je to možné, návštevu a modlitbu na cintoríne. Bude to skutok viery.

Všetkým prajem požehnaný sviatok v duchovnom spoločenstve so svätými. Prosím, nezabudnite sa za mňa modliť. Dobrú chuť k obedu a dovidenia!“

Pozdrav bežcom na podporu saleziánskych misií

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána so zvyčajnou prosbou za večný odpočinok pre duše zosnulých Svätý Otec všetkým udelil svoje apoštolské požehnanie. Potom sa obrátil na jednotlivé prítomné skupiny.

Pri pozdravoch talianskych pútnikov Svätý Otec zvlášť privítal stovky chlapcov a dievčat z talianskeho združenia Katolíckej akcie ACR – Azione Cattolica Ragazzi, ktorí prišli so svojimi učiteľmi z mnohých talianskych diecéz pri príležitosti 50. výročia združenia. Na námestí spoločne zaspievali a zamávali veľkými bielymi zástavami so znakom Katolíckej akcie.

Pápež František pozdravil aj účastníkov tradičného amatérskeho vytrvalostného behu, ktorý sa bežal ulicami Ríma a vyvrcholil vo Vatikáne. Dobročinnú akciu pod názvom „Beh svätých“ každoročne 1. novembra organizujú saleziáni na podporu financovania svojich misijných projektov vo svete:

„Pozdravujem športovcov, ktorí sú súčasťou „Behu svätých“, organizovaného nadáciou „Misie don Bosca“, aby zdôraznili náboženský význam slávenia sviatku Všetkých svätých. Ďakujem vám i tým, ktorí vo farnostiach a spoločenstvách v týchto dňoch podporujete modlitbové iniciatívy, aby ste oslávili Všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. Tieto dva kresťanské sviatky nám pripomínajú puto, ktoré je medzi Cirkvou pozemskou – to sme my – a tou nebeskou; medzi nami a našimi drahými, ktorí prešli do ďalšieho života.“

Celý príhovor Svätého Otca pred Anjel Pána

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešná slávnosť Všetkých svätých nám pripomína, že sme všetci povolaní k svätosti. Svätí mužovia a ženy každej doby, ktorých dnes oslavujeme všetkých spoločne, nie sú len nejakými symbolmi ľudských bytostí, pre nás vzdialených a nedosiahnuteľných. Naopak. Sú to ľudia, ktorí žili s nohami na zemi. Zažívali námahu každodenného života s jeho úspechmi i zlyhaniami, nachádzali v Pánovi silu stále znovu vstať a pokračovať v kráčaní. Z toho je možné vidieť, že svätosť je cieľom, do ktorého sa nedá dôjsť iba vlastnými silami, ale je to ovocie Božej milosti a našej slobodnej odpovede na ňu. Svätosť je teda zároveň darom i povolaním.

Keďže je Božou milosťou, čiže jeho darom, je to niečo, čo si nemôžeme kúpiť či zadovážiť výmenou, ale iba prijať, a takto mať účasť na samotnom Božom živote skrze Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás odo dňa nášho krstu. Semiačkom svätosti je práve krst. Ide o to, aby sme stále viac dozrievali v uvedomovaní si, že sme vštepení do Krista, tak ako je ratolesť súčasťou viniča, a preto môžeme a aj musíme žiť s Ním a v Ňom, ako Božie deti. Svätosť teda znamená žiť v plnom spoločenstve s Bohom už teraz, počas nášho pozemského putovania.

Ale svätosť, okrem toho, že je darom, je tiež povolaním, je spoločným poslaním všetkých nás kresťanov, učeníkov Krista; je to cesta plnosti, ktorou je každý kresťan povolaný vo viere prejsť a dosiahnuť konečný cieľ: definitívne spoločenstvo s Bohom vo večnom živote. Svätosť sa tak stáva odpoveďou na Boží dar, lebo sa prejavuje ako prijatie zodpovednosti. Z tohto pohľadu je dôležité usilovať sa o každodenné posväcovanie sa v podmienkach, povinnostiach a okolnostiach nášho života a snažiť sa prežívať všetko s láskou a dobročinnosťou.

Svätí, ktorých dnes v liturgii oslavujeme sú bratmi a sestrami, ktorí vo svojom živote uznali, že potrebujú toto Božie svetlo a v dôvere sa mu oddali. Preto teraz, pred Božím trónom (porov. Zjv 7,15) mu vo večnosti spievajú na jeho slávu. Oni tvoria to „sväté mesto“, na ktoré s nádejou pozeráme ako na náš konečný cieľ, zatiaľ čo ešte putujeme v tomto „pozemskom meste“.

Kráčajme teda smerom k tomu „svätému mestu“, kde nás očakávajú títo bratia a sestry, svätí. Je pravda, že sa cítime unavení z namáhavej cesty, ale nádej nám dáva silu ísť ďalej. Keď hľadíme na život svätých, povzbudzuje nás to k ich napodobňovaniu. Medzi nimi je veľa svedkov tzv. „svätosti vedľajších dverí, tých, ktorí žijú medzi nami a sú odrazom Božej prítomnosti“ (Apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate, 7).

Bratia a sestry, pripomienka svätých nás vedie k tomu, aby sme zdvihli zrak smerom k nebu: nie preto, aby sme zabudli na pozemskú realitu, ale aby sme jej mohli čeliť s väčšou odvahou, s väčšou nádejou. Nech nás v tom svojím materským príhovorom sprevádza Panna Mária, naša najsvätejšia Matka, znamenie útechy a bezpečnej nádeje.”

Vatican News

Lost Password

Sign Up