Farnosť Hniezdne slávi jubilejný rok, získať je možné úplne odpustky

dianie

Apoštolská penitenciária udelila dekrét o získaní úplných odpustkov počas jubilejného roka starobylej farnosti Hniezdne. So žiadosťou o udelenie tohto duchovného daru sa na Apoštolskú penitenciáriu obrátil farár farnosti Hniezdne Peter Olekšák, aby farníci a pútnici tohto chrámu mohli získať vytúžené ovocie posvätenia počas jubilejného roka farnosti. Odpustky je možno získať pre seba. Podmienkou je svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysly Svätého Otca, modlitby a predsavzatie viac nehrešiť. Tento dekrét bol podpísaný kardinálom Maurusom Piacenzom hlavným pápežským penitenciárom v sídle Apoštolskej penitenciárie v septembri tohto roku.

Začiatku jubilejného roka, ktorý prebieha od 16. septembra 2019 do 16. septembra 2020, vo farnosti predchádalo množstvo aktivít. Bola vydaná a uvedená publikácia o farskom kostole sv. Bartolomeja v Hniezdnom z pera prof. Petra Olekšáka, duchovná a modlitebná príprava pred začatím jubilejného roka farnosti a tiež slávnostný koncert a požehnanie obnoveného organu vo farskom kostole. Okrem iného počas celého jubilejného roka prebieha v interiéri kostola výstava z plenérov textov a fotografií o farnosti a kostole svätého Bartolomeja v Hniezdnom. Samotný jubilejný rok sa začal vo farskom kostole svätého Bartolomeja otvorením svätej brány generálnym vikárom spišskej diecézy Mons. Antonom Tyrolom, biskupským legátom spišského biskupa.

Starobylý farský kostol sv. Bartolomeja zdobí až deväť historicky vzácnych oltárov, kedysi spravovaných hniezdňanskými cechmi. Medzi najcennejšie patrí Oltár Panny Márie (spravovaný cechom tesárov). Ide o barokový oltár zo začiatku 18. storočia. V strede stĺpovej architektúry sa nachádza obraz Panny Márie (s dieťaťom a sv. Jozefom) a sv. Alžbety (so sv. Jánom Krstiteľom a sv. Zachariášom). V minulosti najmenšie kráľovské uhorské mesto s nemeckými, poľskými a slovenskými usadlíkmi, dnes obec Hniezdne sa nachádza v Spišskej diecéze, v staroľubovnianskom dekanáte. Do tejto farnosti náležia filiálky Forbasy a Kamienka. Farárom farnosti je profesor Peter Olekšák, emeritný prorektor Katolíckej univerzity. 


TK KBS

Lost Password

Sign Up