Do košickej katedrály prichádza čoraz viac ctiteľov svätého Šarbela

dianie Dianie v Cirkvi

Košice 24. júla (TK KBS) Košická Katedrála sv. Alžbety zažíva nevšednú zaujímavosť. Každý 22. deň v mesiaci sa na mieste konajú pravidelné sväté omše ku cti svätého Šarbela (Charbela) Machlúfa, ktorého si pripomíname v liturgickom kalendári práve dnes. 

“Na Slovensku sme asi boli prví, ktorí jeho relikviu oficiálne dostali z Libanonu, ale ak sa počet relikvií rozrastá, aj z tejto úcty sa len tešíme, aby sa viera, dobro a Boh sám šíril do celého sveta. To je zaiste hlavný odkaz a posolstvo všetkých relikvií, teda všetkých svätých. Postupne v našej katedrále počet pútnikov rástol, prichádzali najprv veriaci, ktorí tohto svätca poznali už dávno, prevažne z blízkeho okolia. Postupne sa o ňom dozvedeli viacerí a tak dnes sem prichádza mnoho pútnikov z celého Slovenska – cez okolie Košíc, našej arcidiecézy, ale aj pútnici od Popradu, z Oravy, z Trnavy, z Bratislavy, z Piešťan, ale aj pravidelne z Českej republiky a z Ukrajiny, naposledy prišiel aj pútnik z Čenstochovej, z Poľska,” avizuje Košická arcidiecéza. 

Relikvie svätého Šarbela sú prítomné v Dóme sv. Alžbety od 2. septembra 2017, kedy boli slávnostne prinesené počas arcidiecéznych rekolekcií k úcte svätých Košických mučeníkov. “Sme svedkami viacerých vyslyšaní na príhovor tohto svätca, za čo vzdávame Bohu chvály. Každý mesiac môžu veriaci pristúpiť k sviatosti zmierenia počas tejto svätej omše už od 17:00. Program pozostáva z modlitby posvätného ruženca, slávnostnej svätej omše, modlitby za potrebné milosti na príhovor svätého Šarbela, požehnania s relikviou svätca a možnosti uctenia si relikvie a prijatia individuálneho pomazania olejom svätého Šarbela, ktorý vyteká z tela svätca v Libanone. Okrem tohto dňa sú relikvie celoročne vystavené v našej katedrále, kde sa nachádza aj schránka na prosby k tomuto svätcovi, kde môže každý napísať svoj úmysel. Viaceré sväté omše celebroval otec arcibiskup Mons. Bernard Bober a jeho pomocný biskup Mons. Marek Forgáč, ktorí nás veľmi povzbudzovali vo viere a ktorí boli tiež vďační Pánu Bohu za milosti, ktoré nám Boh udeľuje aj na príhovor dnešného svätca, svätého Šarbela,” dodala Košická arcidiecéza. 

Sv. Šarbel (Charbel) Machlúf sa narodil 8. mája 1828 v mestečku Békaa Kafra na severe Libanonu. Pochádzal zo skromnej rodiny, v útlom veku mu zomrel otec. Kňazom a mníchom sa stal aj napriek protestom príbuzných. Svoj život zasvätil modlitbe a práci. Po niekoľkých rokoch v kláštore mu predstavení dovolili odísť do pustovne sv. Petra a Pavla, kde žil v cele s rozmermi šesť metrov štvorcových. Patrón Libanonu zomrel 24. decembra 1898 v povesti svätca. Po smrti ostalo jeho telo dlhý časť nedotknuté a  menu sv. Šarbela boli pripísané početné zázraky. Za blahoslaveného ho šesťdesiatsedem rokov po jeho smrti vyhlásil v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne pápež Pavol VI. a o ďalších dvanásť rokov za svätého ( v roku 1977).

TK KBS

Lost Password

Sign Up