Biskupi riešili korupciu, vraždenie detí nespomenuli

dianie

Pred budúcotýždňovými voľbami sa opäť slovenskí biskupi prihovorili veriacim na Slovensku. V príhovore sa snažili zdôrazniť prvky, ktoré by veriaci mali zohľadňovať pri svojom rozhodovaní sa bez toho, že by menovali konkrétnu politickú stranu.

Biskupi hovoria o potrebe rozhodovať sa v duchu evanjelia a zo všetkých problémov spoločnosti menovite zdôraznili korupciu a podvody. Biskupský list sa viedol v duchu podobných listov biskupov v liberálnych krajinách, kde sa biskupi vyhýbajú zmienkam o vraždení počatého života, útokov na rodinu a miesto toho hovoria o spoločenských a ekologických hriechoch.

Skutočnosť, že v katolíckej krajine akou je Slovensko biskupi nenašli priestor pre odmietnutie vraždenia počatého života a nedali dôraz veriacim pri rozhodovaní sa koho voliť, je veľkým prekvapením. Na Slovensku bolo doposiaľ zavraždených 1,4 milióna detí a kresťania v politike pravidelne nehľadajú v parlamente za ochranu počatého života. Namiesto toho biskupi vyzvali veriacich, aby si zachovali pokoj a “zdravý rozum.” Na zdravý rozum sa otcovia biskupi odvolali až dvakrát. Dokonca vo “svetle” zdravého rozumu sa majú veriaci rozhodovať. Doterajšie učenie Cirkvi je, že veriaci sa majú rozhodovať nie vo svetle evanjelia a “zdravého rozumu”, ale vo svetle Katechizmu Katolíckej Cirkvi, teda učenia zjaveného Duchom Svätým.

Biskupi konštatovali, že rýchle riešenie sa príťažlivé, ale život je komplikovaný.

Veriacim sa prihovoril minulý týždeň aj kňaz Kuffa, ktorý uviedol, aby ľudia volili len tie strany, ktoré jednoznačne podporili ochranu života a odmietli politiku genderizmu. Minulý rok za zákon na ochranu počatého života nehlasoval predseda Andrej Danko, kvôli ktorému chýbajúcemu hlasu neprešiel zákon na ochranu počatého života.

List biskupov pripomínal znením pastierske listy, ktoré vydávajú biskupi v liberálnych krajinách, kde sa nechcú dotknúť

VYHLÁSENIE BISKUPOV K PARLAMENTNÝM VOĽBÁM 2020

Pred parlamentnými voľbami sa mnohí pýtajú koho voliť. Niektorí pochybujú, či má vôbec význam ísť voliť. Aj keď Cirkev do kampane nevstupuje, k účasti na voľbách jednoznačne povzbudzuje. Určite má význam ísť voliť a určite je možné si vybrať. Hoci nedávame odporúčania ku konkrétnym stranám, prosíme všetkých, aby sa pred voľbami oboznámili s programom, ktorý jednotlivé strany ponúkajú. Politické ciele strán vždy konfrontujme s hodnotami evanjelia. Poďme voliť, a ako veriaci ľudia sa rozhodnime s veľkou dávkou zodpovednosti!

Nenechajme sa strhnúť heslami, ktoré hrajú na emócie. Odolajme sloganom, ktoré vyvolávajú pocity ohrozenia. Zachovajme si pokoj a zdravý rozum. Na tých, ktorí podnecujú nepriateľstvo, si dajme pozor. Rýchle a radikálne riešenia sú príťažlivé, no reálny život je zložitejší. Sme pútnici a cesta je náročná. Do cieľa však nevedú skratky, ale vytrvalosť. Ak chceme lepšie Slovensko, potrebujeme konštruktívne prístupy, ktoré majú skutočnú perspektívu.

Sme znechutení z podvodov a korupcie. Z materiálnej, aj morálnej. Nestrácajme však nádej! Je vážnym zlom podvádzať, keď ide o majetok. Nemenej vážnym, keď ide o človeka, muža a ženu stvorených na Boží obraz. Neustúpme preto nepoctivosti, ani novým ideológiám. Správne rozhodnutie urobíme, keď budeme mať na zreteli Ježiša Krista a jeho celú pravdu. Tú nesmieme nikdy opustiť! Volebné rozhodnutie urobené vo svetle evanjelia a zdravého rozumu nám svedomie nikdy nebude vyčítať.

Biskupi Slovenska sa za vás modlia, pozývajú všetkých k modlitbám za voľby a vyprosujú vám požehnanie i svetlo Ducha Svätého pre správne rozhodnutia.

Lost Password

Sign Up