Pochod čertov v Piešťanoch a Bratislave nie je folklór, ale urážka Boha

Zahraničie

Po minuloročnej premiére kontroverzného pochodu čertov (diablov) v Piešťanoch sa druhý ročník tohto podujatia presúva 9. decembra tohto roku do Bratislavy. V Piešťanoch bude opäť 15. decembra. Na stránke www.music-zone.eu/certovske-vianoce-certi-z-rakuska-v-bratislave-a-pochod-certov-v-piestanoch/ je táto akcia označená ako „čertovské Vianoce.“

Vianoce sú kresťanskými sviatkami Narodenia Pána Ježiša, ktorý prišiel, aby porazil sily diabla. Peklo je skutočné a väčšina duší v ňom končí, pretože to povedal Ježiš Kristus. Vo Fatime počas zjavenia Panny Márie, bolo vizionárom ukázané utrpenie duší v pekle. Diabolska manifestácia v slovenských mestách je manifestácia zla. Masky účastníkov pochodu čertov, vykazujú démonickú a hororovú ohavnosť, evokujúcu reálne satanistický podtext. Nejedná sa o nejakých insitných folkloristických čertov, ale skôr o des vzbudzujúcu predstavu skutočných diablov. Čo znamená peklo človek si aspoň z častí môže predstaviť po prečítaní katechézy – Čo by si mal o pekle vedieť, skôr ako zomrieš. 

Ostentatívne prezentovanie diabla počas Vianoc je nezlúčiteľné s ich kresťanským posolstvom a predstavuje ich protiklad.

Tento pochod je hlbokou urážkou všetkých kresťanov v čase ich najvýznamnejšieho sviatku. Čo je horšie, je to urážka Boha a jeho Syna, Nášho Pána Ježiša Krista, ktorý sa za nás kvôli moci diabla a hriechu nechal ukrižovať.

Zo Starého zákona vieme na mnohých prípadoch, že národy urážajúce Boha svojim konaním na seba privolávajú Boží trest. Slovensko počas Vianoc nepotrebuje manifestáciu diabla, ale manifestáciu prípravy na príchod Ježiša a to modlitbou a svätou spoveďou.

Protestujeme proti tzv. pochodu čertov v Bratislave aj v Piešťanoch aj podpisom výzvy Povedzme nie nekresťanskému pochodu čertov.

Lost Password

Sign Up