OSN pod vedením Lajčáka vytvorila pakt na premiešanie národov. Čoraz viac európskych štátov to odmieta

spravodajstvo

Globálny pakt o migrácii OSN ustanovuje právo človeka na migráciu. Právo na migráciu znamená v praxi, že každý štát bude mať povinnosť migranta prijať na základe toho, že je migrantom. Právny systém dnes pozná presne vymedzené dôvody, kedy štáty majú povinnosť prijať migrantov, pričom ekonomické dôvody medzi ne nepatria.

Rakúsko, Maďarsko boli prvými európskymi krajinami, ktoré tento nárok jednoznačne odmietli hneď od začiatku podporiť. Podľa najnovších správ sa k týmto krajinám pridá aj Slovinsko, Chorvátsko a Poľsko. Chorvátska prezidentka Grabar – Kitarovic sa vyjadrila: „Aby bolo jasné, ja dohodu z Marakešu nepodpíšem.“ Mimo európskych krajín rovnaké stanovisko už deklarovala Austrália a Spojené štáty.

Rakúsko včera jednoznačne odmietlo globálny pakt o migrácii podporiť, nakoľko narúša rakúsku suverenitu a právnu nezávislosť, nakoľko o migrantoch rozhodujú dnes nezávislé rakúske inštitúcie v súlade s platným právnym systémom. Rakúsko chce naďalej rozhodovať podľa vlastných právnych mechanizmov, rešpektujúcich vlastnú suverenitu. Právo na migráciu preto Rakúsko odmietne prijať, rovnako ako štatút „migranta.“ Podpisom paktu by podľa rakúskej vlády prišlo k odstráneniu rozdielov medzi legálnou a nelegálnou imigráciou, ktorá je dnes základným faktorom medzinárodného práva. Podľa rakúskej vlády pakt zasahuje aj do pracovného práva a otvára prístup migrantov na pracovný trh, čo krajina odmieta.

Podľa stanoviska ministra Lajčáka, Slovensko tento pakt zatiaľ nepodpísalo, čo je pravda, nakoľko krajiny mali pakt podpisovať koncom roka. Na príprave paktu o migrácii sa však podieľal aj minister Lajčák z titulu zastávania funkcie predsedu Valného zhromaždenia OSN.

Lost Password

Sign Up