Odpovede Čaputovej a Šefčoviča na kultúrno-etické otázky Slovenského dohovoru za rodinu

spravodajstvo

Prinášame odpovede prezidentských kandidátov na kultúrno-etické otázky, ktoré poskytli Slovenskému dohovoru za rodinu. Na otázky kandidáti mali odpovedať v termíne pred prvým kolom prezidentských volieb.

Odpovede Mariána Šefčoviča

1.Otázka: Ste za prijatie Istanbulského dohovoru?

1.Odpoveď: Vzhľadom na jeho nejasný a kontroverziami opradený obsah nie som za jeho ratifikáciu. Ochranu žien pred násilím môže Slovenská republika realizovať a aj realizuje vo svojich zákonoch.

2.Otázka: Ste za vykonávanie umelých potratov?

2.Odpoveď: Veľmi si vážim ženy a viem, že rozhodnúť sa pre interrupciu je náročné, a ide o krajné riešenie. V prvom rade som rád, že počet interrupcií na Slovensku klesá. Každá prípadná zmene zákona musí rešpektovať postavenie ženy a nevyháňať ju do takpovediac šedej zóny. Som presvedčený, že musíme nájsť spôsoby, ako podať ženám pomocnú ruku, aby k interrupciám dochádzalo v čo najmenšej miere. Budem tlačiť na to, aby každá žena dostala všetky informácie aj o iných možnostiach.

3.Otázka: Ste za uzákonenie registrovaných partnerstiev partnerov rovnakého pohlavia?

3.Odpoveď: Manželstvo je pre mňa zväzok muža a ženy tak, ako to v súlade s kresťanskými hodnotami definuje aj Ústava SR. Na príkladoch z iných krajín vidíme, že po prijatí registrovaných partnerstiev sa tieto postupne, aj súdnymi rozhodnutiami, dostali obsahovo i definíciou na úroveň manželstva.

4.Otázka: Ste za schválenie adopcií detí pre páry rovnakého pohlavia?

4.Odpoveď: O moje kresťanské hodnotové zakotvenie sa opiera aj môj názor na adopcie detí pármi rovnakého pohlavia – nesúhlasím s nimi.

5.Otázka: Ste za schválenie eutanázie?

5.Odpoveď: Žiaden človek sa nesmie cítiť zbytočný, menejcenný, na príťaž iným ľuďom. Som za dôslednú zdravotnú starostlivosť pre chorých, paliatívnu starostlivosť pre zomierajúcich, za dôstojnú starobu a medzigeneračnú solidaritu so staršími, nie za eutanáziu.

6.Otázka: Ste za aspoň čiastočnú dekriminalizáciu a legalizáciu drog?

6.Odpoveď: Ľudia tvoria zákony, no aj zákony spätne ovplyvňujú ľudí. Nie som za dekriminalizáciu drog. Na Slovensku máme dosť problémov už aj s alkoholom v rodinách.

7.Otázka: Ste za vedecký výskum na embryách, ktorý je v rozpore s kresťanskou morálkou?

7.Odpoveď: Vedecký pokrok sa posunul, dnes vedci nachádzajú možnosti výskumu aj bez toho, aby bolo potrebné robiť výskum na embryách. Nesúhlasím s výskumom na embryách.

8.Otázka: Ste za šírenie ideológie gender na Slovensku?

8.Odpoveď: Akákoľvek ideológia je škodlivá. Nejasne vykladaný pojem gender založený na cítení človeka sa interpretuje inak ako pohlavia a jeho zavedenia do slovenských zákonov by spôsobilo zmätok v legislatíve.

9.Otázka: Ste za to, aby zástupcovia Slovenska v zahraničných inštitúciách nemohli podporovať a hlasovať za politiky, ktoré sú proti ochrane života a podporujú gender ideológiu?

9.Odpoveď: Naši zástupcovia musia v zahraničí vystupovať a hlasovať v súlade s politikou Slovenskej republiky, nikdy nie proti nej. Ak by sa také niečo stalo, ako prezident by som tlačil na vyvodenie zodpovednosti voči previnilcom.

10.Otázka: Ste za suverenitu Slovenska v kultúrno-etických otázkach?

10.Odpoveď: Áno, Slovensko už má skúsenosť s tým, ako naši občania veľmi negatívne reagujú na vtláčanie určitých hodnôt zo zahraničia, zvlášť keď im nie sú vlastné. Európske spoločenstvo nesmie riskovať rozpad spôsobený nátlakom v oblastiach, ktoré sú vyhradené členským štátom.

Odpovede Zuzany Čaputovej: Kandidátka na otázky Slovenského dohovoru za rodinu neodpovedala.

Zdroj SDZR

Lost Password

Sign Up