Cirkev uznala zázračné uzdravenie v írskej mariánskej svätyni

spravodajstvo Viera a život Zahraničie

Cirkev uznala zázračné uzdravenie ženy chorej na Sclerosis Multiplex. Marion Carroll v roku 1989 navštívila svätyňu a modlila sa k Panne Márii na jej orodovanie o uzdravenie. Hneď po modlitbe bola žena uzdravená a Cirkev po 30 rokoch prehlásila, že neexistuje žiadne lekárske vysvetlenie tohto uzdravenia.  

Carroll napísala už pred uznaním zázraku knihu pod názvom: “Bola som uzdravená v Knock.” Miestny arcibiskup 1. 9. vyhlásil, že “pred tridsiatimi rokmi pri príležitosti osobnej púte do svätyne Panny Márie prišlo k uzdraveniu Marion. Dnes Katolícka cirkev uznáva, že toto uzdravenie sa nedá vysvetliť žiadnou lekárskou a vedeckou argumentáciou. Spájame sa v modlitbách a chválach, aby sme ďakovali Bohu.”

Dĺžka doby, ktorá prešla medzi uzdravením a formálnym uznaním zázraku je dôkazom, že cirkev sa stavia k týmto uzdraveniam veľmi zdržanlivo a obozretne.

Pápež František navštívil svätyňu Knock v roku 2018 počas návštevy Írska. Je to už druhá návšteva svätyne pápežom. Pápež Ján Pavol II tak urobil v roku 1979.

21. augusta 1879 sa na tomto mieste zjavila Panna Mária, svätý Jozef a sv. Ján evanjelista 15 ľuďom, ktorí sa na mieste modlili. Ide o Cirkvou uznané zjavenie.

Lost Password

Sign Up