Šéf poradcov pápeža si praje, aby nekázali počas svätej omše kňazi, ale “muži a ženy.”

Cirkev a svet Dianie v Cirkvi Zaujímavosti

Jeden z hlavných poradcov pápeža Františka, kardinál Marx naznačil, že si praje, aby kázne počas Svätej omše neviedli kňazi, ale laici. Dnešná prax, kedy laici čítajú Sväté písmo, by takto mala byť nahradená, že by laici kázali počas omše. Kňaz pritom podľa terajšieho chápania počas Svätej omše zastupuje samotného Krista. Ako chce kardinál Marx dosiahnuť, že bohoslužba slova ako súčasť omše, môže byť vykonávaná niekým iným, nespresnil. Kardinál len uverejnil, že si vypočul viaceré kázne v arcidiecéze a bol sklamaný z ich úrovne.

Oddelenie kázne od slávenia Svätej omše je pritom v rozpore s integritou omše, ktorú v mene veriaceho ľudu vykonáva kňaz. Už kardinál Ratzinger napádal prax, ktorá sa v Nemecku za posledné roky ujala, kedy jeden kňaz slávil Svätú omšu a druhý prišiel iba na časť bohoslužby slova a po prednesení kázne omšu opustil.

Kardinál Marx sa na stretnutí členov diecézy spýtal: „Ako bude vypadať omša budúcnosti? Musí kázať iba muž? Veci sa musia posunúť ďalej.“ Na webstránke Nemeckej biskupskej konferencie, ktorej predsedom je Marx následne zverejnili príspevok: „Čo bráni tomu, aby kazateľom nebol iba kňaz a nebola ňou aj žena?“

Následne na web stránke nemeckej konferencie biskupov vyšiel článok prihovárajúci sa za to, aby mohli kázať počas omší laičky. Kardinál Marx je predsedom konferencie biskupov Nemecka. Pápež František pred pár dňami adresoval list nemeckým veriacim, kde vyjadril obavu od smerovania nemeckej katolíckej Cirkvi s obavou, že hrozí jej faktické odčlenenie od všeobecnej Cirkvi.

Kardinál Marx je dnes považovaný za najvplyvnešieho kardinála, ktorý je šéfom poradcov pápeža. Ide o skupinu deviatich poradcov kardinálov, známych pod označením C9. Už v minulosti požadoval, aby kňazi rozdávali eucharistiu aj nekatolíkom, či ľuďom žijúcim v civilných zväzkoch bez cirkevnej anulácie riadne pred Bohom uzavretého manželstva. Pápež tejto požiadavke vyhovel následne v encyklike Amoris Laetitia.

Lost Password

Sign Up