V sobotu sa na Synode o mládeži bude hlasovať aj o LGBTI

dianie Dianie v Cirkvi

Kardinál Luis Tagle na tlačovej konferencii vyslovil predpoklad, že v záverečnom dokumente zo Synody o mládeži, Cirkev zahrnie v určitej forme aj otázku LGBTI. „Som presvedčený, že to tam bude,“ uviedol. Proti tejto snahe vystupujú predovšetkým biskupi z Afriky, ktorí túto agendu považujú za “prvok ideologickej kolonizácie”, ktorá je navyše Afrike cudzia. Predpokladá sa, že práve africkí biskupi spolu s biskupmi zo strednej a východnej Európy, vytvoria koalíciu, ktorá sa pokúsi vetovať vkladanie LGBTI terminológie do cirkevných dokumentov.

Viacerí pozorovatelia vidia paralely medzi synodou o rodine a synodou o mládeži v spôsobe, ako sa náhlym spôsobom dostáva LGBTI terminológia do pracovných podkladov. Na minulej synode o rodine sa stala pamätnou tlačová konferencia, kde si novinári všimli, že do pracovného dokumentu Relatio, bola vložená nasledujúca veta: „Homosexuálne osoby majú dary a kvality, ktoré môžu ponúknuť kresťanskému spoločenstvu.“ Na tlačovej konferencii, kde bol prítomný aj maďarský kardinál Erdö, ako hlavný spravodajca synody, mu bola položená k tomu otázka: „Môžete povedať jeden dar, ktorý Boh udelil homosexuálnej osobe na základe jej sexuálnej orientácie a neudelil ju heterosexuálnej osobe? Chcete tvrdiť, že Boh udeľuje nejaké dary na základe sexuálnej orientácie?“ Kardinál Erdö sa od tejto vety dištancoval slovami: „On to napísal, tak musí vedieť, čo pod tým myslí“ a poukázal na arcibiskupa Bruna Forte. Ten následne konštatoval, že „nie je jednoduché odpovedať na takú antropologickú otázku.“

Finálny dokument pripraví 12 členov komisie, ktorej súčasťou odmietol byť „z osobných dôvodov“ kardinál Sarah. Medzi členmi nechýba ani arcibiskup Bruno Forte.

Už na začiatku synody o mládeži, americký arcibiskup Chaput sa ohradil proti používaniu termínu „LGBTQ katolík“ v pracovnom dokumente Instrumentum Laboris s tým, že Boh stvoril iba muža a ženu a poznáme preto len katolíka. Arcibiskup Baldisseri najskôr odôvodnil použitie tohto termínu tak, že ho prebral z iného predsynodálneho dokumentu. Následne priznal, že taký dokument neexistuje, ale označenie “LGBTQ katolík” v pracovnom dokumente už ponechal.

Očakáva sa, že v sobotu ráno by mali finálny dokument dostať synodálni otcovia, ktorí budú po obede hlasovať o každom paragrafe. Každý paragraf musí získať 2/3 hlasov, aby mohol byť považovaný za prijatý. Podľa Episcopalis Communio vydanej minulý mesiac, sa dokumenty synody stanú súčasťou magistéria, ak pápež ich následne schváli. Proti tejto interpretácii vystúpil bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál Muller, ktorý sa vyjadril, že “synody biskupov nie sú ekumenické koncily a preto nemajú mať autoritu magistéria.”

 

Lost Password

Sign Up