Írsky biskup: “Tí čo hlasovali v referende za potraty, spáchali smrteľný hriech.”

Dianie v Cirkvi

Katolícky biskup Kevin Doran sa vyslovil na adresu veriacich katolíkov, ktorí hlasovali za zrušenie “ ôsmeho dodatku ústavy”, ktorým sa v Írsku znemožňoval výkon interrupcií tým, že sa umožňovalo právo na život nenarodeným deťom. Tí veriaci, ktorí podľa biskupa hlasovali s vedomím, že dôsledok ich hlasovania znamená legalizáciu potratov v krajine, sú vylúčení z prijímania eucharistie až do chvíle, kedy sa z tohto smrteľného hriechu platne nevyspovedajú.
“Hlasovanie každej osoby sa počíta a má morálny ako aj politický význam,” dodal biskup. V írskom referende sa vyjadrilo za zrušenie ôsmeho dodatku k ústave 1 429 981 voličov a proti bolo 723 672. Biskup ubezpečil všetkých veriacich, že Cirkev je láskyplná a každý kajúcnik bude prijatý s rovnakým “súcitom”. Zároveň si však veriaci týmto vyhlásením majú hlbšie uvedomiť, že každé konanie veriaceho človeka je nielen jeho privátnym, ale má vplyv na vzťah s Bohom a Cirkvou.

Lost Password

Sign Up