Biskup Schneider vyzval Cirkev, aby nezneuctila Telo Kristovo nehodným prijímaním na ruku počas epidémie.

Dianie v Cirkvi

Katolícka cirkev v konfrontácii s koronavírusom zatvára po svete kostoly, ruší Sväté omše, Svätená voda mizne. Bratislavská arcidiecéza umožnila najnovšie až do 31. marca prijímanie Tela Kristovho do rúk, pričom veriaci si sami prstami majú Eucharistiu dať do úst. Tento spôsob ostro kritizuje biskup Schneider.

Biskup Schneider vyzval pred pár dňami Cirkev, aby zabránila v tomto období zneucteniu Tela Kristovho tým, že zabráni veriacim sa prstami dotýkať Eucharistie, ale inštruuje, aby veriaci prijímali Eucharistiu tak ako ranná Cirkev to robila, kedy sa z dlane jazykom prijíme Eucharistia a jazykom sa očistí celá dlaň, aby žiaden fragment Tela Kristovho nepadol mimo. Takto sa jedine dá totiž zabrániť tomu, aby Kristove Telo sa roznášalo po oblečení, zneúctilo sa tým, že padne na zem a ľudia po ňom následne chodili. Arcibiskup Zvolenský v inštrukcii uviedol:

“Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto.”

Podľa Schneidera ak sa správne má hodným spôsobom prijímať Telo Kristovo, prijímanie na ruku nie je o nič viac hygienické ako prijímanie priamo do úst. Práve naopak, podľa Schneidera je prijímanie do rúk spojené s väčšou hrozbou infekcie vzhľadom na to, že bez riadného umytia rúk, ktoré je v kostole nemožné, príde ku kontaminácii taktiež, nakoľko sa baktérie nachádzajú na kľučkách a spoločných priestoroch. “Nikto nás nevie prinútiť prijímať Telo Kristovo spôsobom, ktorý zvyšuje riziko straty fragmentov Eucharistie, alebo ktorý je neúctivý. V dobe prenasledovania kresťanov, neboli títo schopní prijímať Eucharistiu, niekedy aj počas dlhého obdobia. Pre tieto prípady je lepšie prijímať duchovne, kedy je duša obdarená osobitnými milosťami,” uzavrel biskup Schneider.

Modlitba duchovné svätého prijímania:

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Lost Password

Sign Up