Prieskum odhalil, že 69% katolíkov neverí v prítomnosť Krista v Eucharistii. Biskup to považuje za budíček.

Cirkev a svet dianie spravodajstvo

Rozsiahly prieskum medzi katolíkmi uskutočnenými popredným PAW inštitútom odhalil, že Katolícka cirkev bude musieť posilniť katechézu v otázke učenia Cirkvi o Božom Tele a Krvi. Podľa výsledkov až dve tretiny veriacich v USA neveria v učenie Cirkvi v tejto otázke. Podľa odhadov situácia v iných krajinách západnej Euópy nemá dôvod byť podstatne odlišná. Teológ John Bergsma  z Franciscan University ide ešte ďalej a prehlásil, že „mali by sme prestať predpokladať, že ľudia chápu v tomto bode základy učenia.“ iba 3% katolíkov veria v prítomnosť.

Podľa prieskumu len 31% veriacich verí v to, čo sa teologicky odborne nazýva transsubstancia. Cirkev hlása, že pri konsekrácii chleba a vína sa ono premieňa na Telo a Krv Krista, pričom sa mení podstata, aj keď forma vonkajšia zostáva rovnaká. Cirkev hlása, že Kristus je v konsekrovanej hostii prítomný telom, dušou a Božstvom.

69 % katolíkov si naopak myslí, že chlieb a víno sú „iba symboly Tela a Krvi Krista.“ Tento predpoklad je prítomný v každej vekovej skupine. Až 43% si dokonca myslí, že oficiálna pozícia Cirkvi je, že v prípade chleba a vína ide iba o symbolické pripomínanie si Poslednej večere. Až 22% katolíkov naopak vie, že oficiálne učenie Cirkvi je, že ide o akt premenia chleba a vína na Kristove Telo a Krv, no napriek tomu to odmietajú. Na druhej strane 3% veriaicch uviedli, že nevedia, aké je v tejto otázke vôbec učenie Cirkvi, ale oni veria, že prichádza pri kosekrácii k premeneniu.

„Toto by malo byť budíčkom pre kňazov, biskupov, laikov, katechumenov, rodičov, pre každého, pretože je potrebné, aby sme ľuďom začali vysvetlovať základné učenie Katolíckej cirkvi,“ uviedol biskup Barron.  

V porovnaní s výsledkami prieskumu uskutočneným počas posledných 20 rokov sa tieto čísla nezlepšujú. Podľa teológa Bergsmu tento vývoj je spôsobený aj tým, že väčšina veriacich sa identifikuje ako „katolíkmi“ skôr ako súčasť demografickej skupiny, kedy buď pochádzajú z takej rodiny alebo vedia, že im boli uvedené sviatosti v detstve. Vieru však nepraktizujú a nevzdelávajú sa v nej.

Prieskum bol zverejnený v auguste a uskutočnený na území Spojených štátov.

Lost Password

Sign Up