Aj pre duše v Očistci Cirkev ustanovila patróna

Cirkev a svet Katolícka viera

V 13. storočí chudobná bezdetná roľnícka rodina z juhu Talianska v lokalite Macerata sa zastavila pri kaplnke sv. Mikuláša z Myry. Povesť tohoto svätca bola podobná ako sv. Mikuláša v dnešných časoch. Bezdetní farmári sv. Mikulášovi z Myry sľúbili, že ak svojím orodovaním u Boha manželský pár počne a porodí dieťa, obetujú ho Bohu. Dieťa sa narodilo okolo roku 1245 a nazvali ho Mikuláš.

Už ako dieťa sa vyznačoval hlbokou spiritualitou a trávil veľa času v jaskyniach, kde sa modlil. Raz pri kázni získal presvedčenie, že sa chce stať mníhoch a toto odhodlanie ho nikdy neopustilo a ako 18 ročný vstúpil do kláštora. Ešte počas štúdií začal počas voľného času po vzoru svätého Mikuláša pomáhať chudobným. Rád stál pred dverami kláštora a rozdával aj zo zásob.

Keď sa pred neho jeden deň postavil chudobný, hladný a chorý chlapec, Mikuláš položil na neho ruku a povedal: „Nech Ťa dobrý Boh uzdraví.“ Okamžite prišlo k uzdraveniu chlapca. Táto správa sa rozšírila rýchlo po celom kraji. Zázraky uzdravenia sa množili čoraz viac. Mikuláš bol umiestnený do kláštora v Tolentino a tu zostal až do svojej smrti. Stal sa známy ako divotvorca a spovedník. Osobitne sa vyznačoval veľkým pokánim v prospech duší v Očistci. Keď bol v jeden deň slabý od pôstu a upadol do bezvedomia, zjavila sa mu Panna Mária a sv. Augustín. Dostal radu, aby zjedol chlieb so znakom kríža a namočený vo vode. Urobil tak a ihneď sa uzdravil.

Podstatná časť sv. Mikuláša z Myry má priamu súvislosť s Očistcom.  Raz počas noci sa mu zjavil spolubrat, ktorý bol v Očistci. Požiadal svätého Mikuláša, aby pri konsekrácii Eucharistie priniesol duchovnú obetu za neho a ostatné duše v Očistci. Mikulášovi povedal, že práve toto mu pomôže dostať sa z Očistca.

Sv. Mikuláš urobil tak, ako ho spolubrat požiadal a k tomu sa za neho modlil ešte ďaľších sedem dní. Po tomto období sa mu opätovne spolubrat zjavil a ukázal sa mu v nebi. Práve preto bol svätý Mikuláš z Myry pápežom Levom XIII. vyhlásený za patróna duší v Očistci.

So svätým Mikulášom z Myry je spojených množstvo zázrakov. Zomrel 10. septembra 1305. V roku 1446 bol svätorečený. Išlo o prvého augustínskeho mnícha, ktorý bol svätorečený po ustanovení rádu v roku 1256.

Lost Password

Sign Up