Čítanosť Svetlo Sveta v októbri presiahla 450 000. Darius Hatok sa stal novým raditeľom projektu.

blogy NajnovsieBlogy

Portál Svetlo Sveta presiahol počas druhého mesiaca svojej činnosti, v mesiaci október, mesačnú unikátnu čítanosť 450 000 a zaradil sa tak medzi relevantné kresťanské informačné portály na Slovensku.

Vzhľadom na rast čítanosti, sme prijali ponuku od bývalého riaditeľa TV Lux a vydaveteľstva Don Bosco, Dariusa A. Hatoka, programovo a redakčne dopomôcť s ďalším rozvojom portálu, vrátane zrealizovania nových projektov. Pán Darius A. Hatok má bohaté skúsenosti s pôsobením v katolíckom mediálnom prostredí a bude pre nás veľkým prínosom. Portál Svetlo Sveta chce byť priestorom pre šírenie katolíckej viery medzi laikmi a platformou pre všetkých, ktorí chcú tomu dopomôcť. Prispievateľom sa môže stať každý, kto chce s katolíckou komunitou zdieľať názory a myšlienky z oblasti náboženstva, ktoré nie sú v rozpore s učením Katolíckej cirkvi.

K novým projektom, ktoré na stránke Svetlo Sveta pod jeho vedením by sme, s Božou pomocou, chceli uviesť, patrí:

1. Katechézy s otcom Mariánom Kuffom v rámci cyklu – Po stopách katolíckej viery,
2. Podpora rozvoja programov pre evanjelizáciu detí a mládeže,
3. Príprava projektu Svetlo Sveta TV.

Ďakujeme za priazeň,

Svetlo Sveta

Lost Password

Sign Up