Víťazstvo LGBTI: Deti v Británii idú vyučovať, že menštruáciu, môžu mať aj muži

Britský denník the Telegraph píše o veľkom víťazstve transgender ideológie v Británii.  Výbor pre inklúziu a rovnosť v Brighton& Hove schválil „pozitívny prístup v otázke menštruačného cyklu“, vďaka ktorému sa má zjednodušiť začlenenie žien, ktoré sa vyhlásia za mužov, aby necítili psychické znevýhodnenie voči biologickým mužom z dôvodu, ak majú menštruačný cyklus. Nové vyučovacie normatívy na školách preto budú deti od ôsmych rokoch učiť, že muži môžu mať cyklus rovnako ako ženy. „Základným odkazom“, ktorý učitelia v rámci sexuálnej výchovy majú deťom sprostredkovať je, že „transgender muži môžu mať menštruáciu.“ V stanovisku výbor uviedol, že prostredníctvom poskytnutia tejto biologicky podmienenej informácie „dúfa, že príde k zníženiu stigma a k uisteniu, že žiadne dieťa, či mladá osoba necíti zahanbenie, ak si vypýta produkty súvisiace s menštruáciou a to či v škole alebo mimo školy. Náš prístup uznáva fakt, že niektoré trans osoby majú menštruáciu.“  Anglický denník The Telegraph cituje konzervatívneho poslanca David Daviesa, ktorý tento krok nazval “bláznovstvom.“ Zároveň poslanec uviedol, že „vo všeobecnosti považujem za problematické 8 ročným deťom vysvetľovať menštruáciu, ale za osobitne zmätočné to je, keď ešte dievčatám popri tom budú vysvetlovať, že sa môžu cítiť ako chlapci.“ V roku 2016 výbor pobúril rodičov keď im rozposlal list, v ktorom ich „poprosil, aby podporovali u svojich detí výber pohlavia, s ktorým sa najlepšie stotožnia.“ Tento list dostali rodičia detí, ktoré mali štyri a viac rokov.