OSN: Právo na život nemá prednosť pred právom na potrat

Zo zahraničia

Dokument bol prijatý pod názvom Všeobecné vyjadrenia č. 36 a je prvým svojho druhu. Píše sa v ňom, že štáty “musia” legalizovať potraty v prípadoch ako znásilnenie, incest, život matky a v prípadoch, keď plod “nie je životaschopný.” Potratová loby v zákonodarstvách štátov už predtým definovala ohrozenie života matky aj na prípady, kedy nejde o fyzické ohrozenie, ale ide o prípady, kedy žena by cítila aj emočný diskomfort a bála sa zníženej kvality života.

Dokument zároveň vyzýva štáty, aby odstránili všetky trestné postihy na personál, ktorý vykonáva “ilegálne potraty.” Dokument sa týmto spôsobom snaží reinterpretovať Článok 6 Medzinárodnej dohovoru o ľudských právach, ktorý patrí k jednému z najdôležitejších právnych rámcov OSN.

Navrhovaný dokument sa snaží reinterpretovať « právo na život ». Ak príde k zmene článku 6 na základe tohto dokumentu, bude to predstavovať silný nástroj tlaku na národy, ktoré chránia život. Dokument 36 redefinuje právo na život v rámci povinnosti štátov poskytnúť nielen efektívny prístup k potratom, ale aj k asistovanej samovražde.

Doposiaľ článok 6 Dohovoru o ľudských právach nikde nehovorí o práve na potraty, eutanáziu a asistovanú samovraždu. Dohovor doposiaľ hovorí o “práve na život » každej ľudskej bytosti, pričom toto právo má byť chránené zákonom. Taktiež doposiaľ bolo zakázané vykonať trest smrti na tehotnej žene, aby neprišlo k usmrteniu nevinného života.

Dokument 36 bol prijatý v utorok “konsenzom” na 124 zasadnutí. Ako reakcia na dokument bola spustená celosvetová petičná akcia “Právo na život nezahŕňa právo na potrat,” ktorá chce zozbierať čo najviac podpisov a poslať ich OSN.  

Všeobecné vyjadrenia nie sú priamo pre štáty záväzné, ale sú súčasťou interpretačného rámca dohovorov a nariadení. Je to dôležitý predstupeň pre zásadnú zmenu interpretácie významu zmlúv. Pozorovatelia upozorňujú, že “Všeobecné vyjadrenia” sú účinné predovšetkým voči krajinám tretieho sveta, ktoré potrebujú prijímať humanitárnu pomoc. V roku 2002 boli krajiny Čad, Bolívia a Kolumbia nútené urobiť ústupky v politike vykonávania potratov na základe práve Všeobecných vyjadrení OSN.

Lost Password

Sign Up