Chce katolíckej cirkvi prikázať kvóty pre ženy a teraz mieri na čelo CDU

Zo zahraničia

Včerajšie oznámenie Angely Merkelovej, že sa v decembri nebude uchádzať o predsednícky post v CDU a toto volebné obdobie je taktiež jej posledné v pozícii kancelárky, otvorilo otázku o jej nástupnictve. Najväčšie šance sa pripisujú terajšej druhej žene v strane, generálnej sekretárke Annegret Kramp-Karrenbauerovej, ktorá je prezývaná aj ako „malá Angela.“

Kramp-Karrenbauerová sa považuje za najbližšieho spojenca Angely Merkelovej v strane. CDU za posledných 10 rokov stála pri všetkých liberálnych zákonoch, presadila homosexuálne manželstvá, sexuálnu výchovu v krajine, ktorá je v škôlkach a na školách povinná. Nemecká vláda chce najnovšie zrušiť zákonný zákaz propagovať interrupciu.

V rozhovore pre die Zeit Kramp-Karrenbauerová prekročila pomyselnú hranicu, ktorú v Nemecku politické strany rešpektujú – autonómnosť Cirkvi od štátu. Ako druhá najmocnejšia žena v „kresťanskej strane“ zašla do priameho útoku na dogmatické učenie katolíckej cirkvi, čím priamo narúša nezávislosť cirkvi od politickej moci: „Je to úplne jasné: ženy musia prijať vedúce postavenie v Cirkvi. Viem si veľmi dobre predstaviť, že bude existovať kvóta žien pre Katolícku cirkev.“

Zároveň Kramp-Karrenbauerová vyhlásila, že si “praje svätenie žien“ a to aj napriek tomu, že Ján Pavol II v roku 1994 s konečnou platnosťou vyhlásil súčasť Magistéria, keď stanovil, že „Cirkev nijako nemá moc udeľovať kňazskú vysviacku ženám a toto rozhodnutie majú s definitívnou platnosťou prijať všetci veriaci Cirkvi.“ Kramp-Karrenbauerová vyhlásila, že toto stanovisko nepovažuje za definitívne a to, čo platilo kedysi, nemusí platiť dnes “bola iná doba”, uviedla politička.

Kardinál Brandmüller na jej adresu reagoval, že tí katolíci, ktorí trvajú na kňazstve žien, ale rovnako aj na svätení diakoniek, „opustili základy katolíckej viery“, a tým pádom „upadli do herézy, ktorá má za následok vylúčenie zo spoločenstva Cirkvi – exkomunikáciu“. „To je potrebné povedať so všetkou vážnosťou – týka sa to aj tých, ktorí zastávajú cirkevné úrady,“ a dodal: „Nie je to otázka osobného názoru, ale ide o dogmu zjavenú samotným Bohom a o Cirkev Ježiša Krista, ktorý je jej jediným Pánom.“

Biskup Athanasius Schneider povedal: „Boh ustanovil sviatosť kňazského svätenia (sacramentum ordinis) tak, že môže byť udelená len mužom. Cirkev nemá moc zmeniť túto zásadnú vlastnosť tejto sviatosti, pretože nemôže meniť podstatný aspekt sviatostí, ako učí Tridentský koncil. Pápež Ján Pavol II. vyhlásil, že nemožnosť svätiť ženy je neomylným učením riadneho všeobecného Magistéria teda ide o zjavenú Božiu pravdu patriacu k pokladom viery.“

Schneider potvrdil, že „ten, kto tvrdošijne pochybuje o zjavenej pravde alebo ju popiera, dopúšťa sa hriechu herézy. A ak tak činí verejne a tvrdohlavo, stáva sa tento hriech kánonickým zločinom, ktorý má za následok samočinnú exkomunikáciu (latae sententiae). Na tieto prejavy možno „s istotou aplikovať“ Božie slová: „Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami“ (1 Jn 2, 19), uviedol biskup Schneider.

V spolupráci s dvojtýždenníkom 

Lost Password

Sign Up