Pápežská dobročinná nadácia Cirkev v núdzi vyzbierala 111 miliónov €

Zaujímavosti

Pápežská dobročinná nadácia Kirche in Not (Cirkev v núdzi) zverejnila výročnú správu za minulý rok. Správa uvádza, že v roku 2018 vybrala vyše 111 miliónov eur prostredníctvom 23 národných a jedného medzinárodného centra od 330 tisíc darcov.

Štvrtina z tejto čiastky bola venovaná krajinám Blízkeho východu, najmä Sýrie (8 a pol milióna eur) a Iraku (6 a pol milióna eur). Ďalších 27 % do Afriky. Pokiaľ ide o charakter pomoci, viac ako 23 miliónov bolo venované do rekonštrukcie budov. Nie malá čiastka putovala do Indie (5 miliónov 200 tisíc eur) a napríklad na Ukrajinu (3 milióny 300 tisíc eur). Pomoc poskytovaná nadácii Kirche in Not predstavuje významný vklad cirkvi v rámci celého sveta.

Táto podpora – píše sa v spomínanej správe – sa uskutočňuje predovšetkým blízkosťou utláčanej a prenasledovanej cirkvi cez schopnosť konkrétne reagovať na útoky, ktorým sú vo svete stále viac vystavené kresťanské komunity. Rekonštrukcie zdevastovaných kostolov, pomoc rodinám obetí a podpora kňazov a rehoľných sestier v ich práci dokazuje, že viera má moc poraziť nenávisť, konštatuje výročná správa pápežskej dobročinnej nadácie Cirkev v núdzi.

TK KBS

Lost Password

Sign Up