Islamský sociológ vysvetľuje mužom na YouTube ako v isláme správne biť manželky

Zaujímavosti

Veľké ohlasy vyvolalo video na kanáli YouTube quatarského sociológa Abdelaziz al-Ansariho, ktorý mužom vysvetľuje, ako treba správne a v súlade s koránom biť manželky.

Bitie je podľa neho prejavom lásky a slúži na nápravu ženy a je prípustné až potom, čo žena sa odmieta podriadiť mužovi a to najskôr po ústnom dohovore a ak to nepomôže, musí nasledovať odmietnutie žene zdieľať spoločnú posteľ. Až následne môže prísť k fyzickému bitiu ženy, pričom tento akt je podľa sociológa dôležitý, aby muž ukázal, že je hlavou rodiny.

Video uverejnil potom, čo podľa neho „veľa mužov, predovšetkým ženatých, sa dopytuje, ako treba správne biť ženy.“ Na otázku, či je potrebné biť ženu každý deň, odpovedá „Nie. Je však potrebné rozumieť, že muž je hlava domácnosti a ako riaditeľ firmy má určité právomoci. Muž musí vedieť ženu zdisciplinovať, aby život mohol pokračovať.“

Na otázku, ako sa žena správne bije sociológ odpovedá, že si treba uvedomiť, že „bitka je prejavom lásky a má byť ľahká, aby žena vnímala pri tom svoju ženskosť a pocítila manželovú mužnosť, nakoľko ženy túžia cítiť, že muži sú silní a majú autoritu.“  Islamský sociológ zároveň upozornil mužov, že bitka nemôže nikdy smerovať do tváre a nemôžu byť použité päste, pretože islám je „mierumilovné náboženstvo.“

Spoločnosť YouTube video napriek negatívnym reakciám od jeho zverejnenia stále nezablokovala a nevyhodnotila ako násilné, či urážajúce. Kázne kňaza Mariána Kuffu sú naproti tomu na internete často blokované.


Lost Password

Sign Up