Františkán sa dožil 100 rokov a spoznal 7 svätcov osobne

Zaujímavosti

Giuseppe Ungaro zomrel v máji tohto roku vo veku 99 rokov. Sám hovoril, že sa dožil 100 rokov, pretože prirátal vždy aj 9 mesiacov tehotenstva. V roku 2018 mu udelilo mesto Padova cenu za celoživotné dielo pomoci iným.

Počas svojho života osobne poznal 7 svätcov. Traja z nich boli pápeži: Ján XXIII, Ján Pavol II a Pavol VI. Pápeža Jána XXIII poznal ešte kým bol patriarchom v Benátkach, kde bol pridelený slúžiť do baziliky. Pavol VI aj Ján Pavol II prišli do baziliky sv. Antona z Padovy, kde brat Giuseppe strávil 50 rokov života. Okrem pápežov stretol troch veľkých františkánov. Svätého Leopolda Mandica, kapucína pôvodom z Chorvátska. Tento svätec bol známy ako veľmi milý spovedník, veľkej pokory. « Do baziliky chodil každú stredu. Najskôr vzdal úctu sv. Antonovi a hneď namieril do spovedeľnice, kde trávil hodiny,» v pamätiach povedal Giuseppe.  

Druhého veľkého františkána stretol v osobe svätého Maximiliána Kolbeho. Tohto svätca pred zastrelením v nacistickom koncentračnom tábore stretol pri viacerých príležitostiach. “Práve sa vrátil z Japonska. Bol veľmi ponížený z toho, čo tam zažil, napriek tomu mal veľkú vieru a lásku k Panne Márii.”

Azda najznámejšieho svätca akého stretol je sv. Páter Pio z Pietrelcina. “Chodil som k nemu počas II. svetovej vojny na spoveď. Keď som mu raz pobozkal stigmy, spýtal som sa ho, či mu spôsobujú bolesť. Odpovedal mi: nuž Boh mi ich nedal na zábavu!”

Giuseppe Ungaro je podľa mnoho ľudí, čo ho poznali tiež výnimočným kňazom a silnejú modlitby za počatie procesu svätorečenia aj v jeho prípade.

Lost Password

Sign Up