Deň matiek vznikol ako deň matky Cirkvi

Zaujímavosti

Medzinárodný deň matiek sa stal sviatkom, ktorý prijal svet. Je spojený s prejavom lásky ku matke. Obľúbenosť sviatku pramení nielen v prejave náklonnosti k matke, ale zároveň sa stal aj pre rôzne politické režimy vhodným nástrojom propagandy. Napriek tomu tento sviatok má v anglicky hovoriacich krajinách hlbokú kresťanskú tradíciu.

Rozmach tohto sviatku sa uskutočnil predovšetkým počas posledných 100 rokov. Už v pohanskom antickom a rímskom svete nachádzame akoby prapôvodný počiatok tohto sviatku, keď sa slávil sviatok Hilarie, považovanej za matku bohov. Rozšírenosť týchto rituálov sa datuje od roku 250 pred Kristom a slávil sa tri dni. Napriek tomu, že existuje prapôvod v pohanskom svete, nástupom kresťanstva sviatok zanikol a úplne sa vytratil.

Objavil sa až v 16. storočí ako samostatný sviatok úcty k matke. Pod matkou sa na prvom mieste nerozumela svetská matka, ale matka Cirkev. Veriaci vo Veľkej Británii a v Írsku si na štvrtú nedeľu po Veľkej noci pripomínali svoje duchovné narodenie, ktoré predstavovalo pripomenutie si sviatku krstu. Veriaci v tento deň mali za úlohu navštíviť miestny kostol, v ktorom boli pokrstení, prípadne ak boli od tohto miesta veľmi vzdialení, navštívili najbližšiu katedrálu v ich okolí. Ľudová zbožnosť nazvala túto nedeľu „nedeľu matky.“

Bol to deň, kedy aj služobníctvo a sluhovia dostávali voľno a trávili tento deň so svojimi rodinami. Vzhľadom na to, že členovia rodín pracovali u rozdielnych pánov, bol to jeden z mála dní v roku, kedy sa celá rodina stretla. Na ceste za matkou deti zvykli trhať kvety a priniesť ich do domácnosti.

Na veľký rozmach tohto sviatku v celosvetovom meradle malo vplyv, že ho uzákonili Spojené štáty americké. Prvá snaha zákonom ustanoviť tento sviatok stroskotala v roku 1908, 8. mája 1914 však prezident Wilson vydal dekrét, podľa ktorého druhá májová nedeľa sa bude sláviť ako Deň matiek.   

Dnes sa tento sviatok oficiálne slávi v USA, Veľkej Británii, Indii, Dánsku, Číne, Taliansku, Fínsku, Turecku, Austrálii, Mexiku, Kanade, Japonsku a Belgicku. Kresťanský rozmer tohto sviatku sa dostal do úzadia.

Lost Password

Sign Up