Cirkev proces blahorečenia Chestertona pozastavila

Zaujímavosti

Aj napriek tomu, že anglický spisovateľ Chesterton je známy silnými katolickými evanjelizačnými dielami, Cirkev sa rozhodla, že pre potreby blahorečenia nespĺňa Chesterton všetky kritéria.

Biskup Peter Doyle z Northamptonu po mesiacoch skúmania uviedol, že popri viacerých nedostatkoch je jedným aj to, že absentuje potrebný lokálny kult okolo jeho osoby. Z duchovnej stránky sa Cirkvi nepodarilo identifikovať “jasný a definovateľný osobný duchovný život.” Z názorovej stránky podľa biskupa sú sporné antisemitské názory v určitých spisoch.

Rozhodnutie biskupa bolo zverejnené pri otvorení americkej G.K. Chesterton Society. Otec biskup v prejave k prítomným uviedol, že si je “veľmi dobre vedomý uznania, ktoré sa vo veľa častiach sveta Chestertonovi dostáva. Preto je pre mňa ťažké uverejniť závery, ku ktorým som prišiel.”

Napriek tomu predstavitelia asociácie aj keď sklamaní uviedli, že proces predskúmania Chestertonovho života bolo veľmi pozitívne a ide o človeka veľkých a nesporných kvalít, ktorý môže byť zdrojom veľkej inšpirácie pre dnešnú dobu, predovšetkým pre katolických intelektuálov.

Lost Password

Sign Up