Anglikánske kostoly už nemusia sláviť nedeľnú bohoslužbu

Zaujímavosti

Generálna synoda Anglikánskej cirkvi zrušila na svojom zasadnutí nariadenie platné od roku 1603, podľa ktorého sa musela v každom kostole slúžiť nedeľná bohoslužba.

Dôvodom tejto zmeny je skutočnosť, že v anglikánskej cirkvi dochádza k výraznému poklesu veriacich a anglikánska cirkev trpí krízou kňazských povolaní. Čoraz menej kňazov musí spravovať čoraz väčší počet farností. Sú prípady, kedy na jedného kňaza pripadá aj dvadsať kostolov.

Vynechanie bohoslužby v jednom z kostolov bolo možné až potom, čo kňaz na to dostal súhlas od miestneho biskupa. Generálna synoda rozhodla o zrušení pýtať súhlas biskupa práve z dôvodov uľahčenia administratívnej záťaže.

Kríza anglikánskej cirkvi je dôkazom, že argumenty tých, ktorí tvrdia, že ak by katolícka cirkev umožnila svätenie žien a zrušila celibát, vyriešila by problémy, ktoré má s počtom kňazov.

Lost Password

Sign Up