Ako sme volili v hlavných mariánskych pútnických mestách?

Zaujímavosti

Prinášame volebné výsledky v hlavných pútnických mestách na Slovensku. Jednotliví kandidáti dostali nasledujúce výsledky:

Litmanová patrí medzi najmladšie pútnické miesta na Slovensku. V druhom kole získal Maroš Šefčovič 75,58 % a Zuzana Čaputová 24,41%. V prvom kole získala Čaputová v Litmanovej  10,67%.

Ľutina je považovaná za popredné mariánske pútnické miesto gréckokatolíkov na Slovensku. V druhom kole získal Maroš Šefčovič 69,78% a Zuzana Čaputová 30,21%.

Hora Živčáková pri TurzovkeMaroš Šefčovič 67,27% a Zuzana Čaputová 32,72%.

Ladce – hora Butkov – najmladšie mariánske pútne miesto s najväčšou sochou Panny Márie. V druhom kole vyhral Maroš Šefčovič so ziskom 57,07%. Zuzana Čaputová dosiahla 42,92%.

Gaboltov – Každoročne sa tu uskutočňuje púť ku sv. bohorodičke Panne Márii (tzv. Gaboltovský odpust). Maroš Šefčovič 54,74% – Zuzana Čaputová 45,25%.

Dechtice zjavenia Kráľovnej pomoci Maroš Šefčovič 51,78% – Zuzana Čaputová 48,21%.

Marianka je jedno z najstarších mariánskych miest na Slovensku. V druhom kole porazila Zuzana Čaputová 80,05% – Maroš Šefčovič získal 19,94%.

V Starých Horách, Levoči, Šaštíne, Skalke nad Váhom vyhrala Zuzana Čaputová oproti Marošovi Šefčovičovi v pomere približne 55% ku 45%.

Lost Password

Sign Up