Zázračná modlitba malomocného: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť“

Katolícka viera Viera a život

Pán je nablízku, „jeho súcit vezme na seba naše problémy, naše hriechy, naše vnútorné choroby“. O tomto kázal pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty vo štvrtok 16. januára. Ako strelnú modlitbu kajúcnosti, ktorá koná zázraky, odporúčal veriacim slová prosby malomocného, ktorá mu priniesla uzdravenie.

Svätý Otec komentoval úryvok z Evanjelia podľa Marka (1,40-45), v ktorom Ježiš uzdravuje malomocného. „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť“ – tieto slová malomocného sú jednoduchou modlitbou, „aktom dôvery“ a zároveň „opravdivou výzvou“, s ktorou sa na Ježiša obracia, aby ho uzdravil. Je to prosba vychádzajúca z hĺbky srdca, ktorá zároveň hovorí o spôsobe, akým koná Pán – v mene spolucítenia, čiže „spolutrpenia s nami a za nás“, „prevzatia utrpenia druhého na seba“, aby ho zmiernil a uzdravil v mene lásky nebeského Otca. Pápež František pozval veriacich, aby si v príbehu o uzdravení malomocného osobitne všímali Ježišov súcit ako toho, ktorý prišiel darovať život za nás hriešnikov.

Ozajstná výzva

V slovách „Ak chceš…“ je modlitba, ktorá „priťahuje pozornosť Boha“ a je v nej aj riešenie. „Je to výzva a zároveň skutok dôvery“, skonštatoval pápež. „Ja viem, že on to môže urobiť a preto sa mu zverujem“. „Prečo však tento muž cítil vo vnútri potrebu takto sa modliť? – položil si otázku Svätý Otec a odpovedal: „Pretože videl ako koná Ježiš. Tento muž videl Ježišov súcit“. „Súcit“, a nie trest je v Evanjeliu „refrénom“ a vidieť ho v príbehoch o vdove z Naimu, o Dobrom Samaritánovi či otcovi márnotratného syna.

„Súcit zapája do hry, vychádza zo srdca a zapája ťa a podnecuje ťa niečo urobiť. Súcit je spolu-trpením, prebratím utrpenia druhého na seba, aby sa to vyriešilo a uzdravilo. A toto bola Ježišova misia. Ježiš neprišiel, aby kázal o zákone a potom odišiel. Ježiš prišiel so súcitom, čiže prišiel trpieť s nami a za nás a dať svoj vlastný život. Ježišova láska je taká veľká, že práve súcit ho priviedol až na kríž, k darovaniu života.“

Ježiš si neumýva ruky, ale stojí pri nás

„Ježiš sa nad ním zľutoval“, pripomenul slová evanjeliového príbehu Svätý Otec. Ježiš „je schopný zaangažovať sa do bolestí, do problémov druhých, pretože kvôli tomu prišiel, nie umyť si nad tým ruky, spraviť tri-štyri kázne a pobrať sa preč“. On je vždy po našom boku, zdôraznil pápež. Veriacim odporučil modliť sa týmito slovami:

„«Pane, ak chceš, môžeš ma uzdraviť; ak chceš, môžeš mi odpustiť; ak chceš, môžeš mi pomôcť». Alebo ak chcete, tak trochu dlhšie: «Pane, som hriešnik, zmiluj sa nado mnou, maj so mnou súcit». Jednoduchá modlitba, ktorú možno za deň vysloviť veľakrát. «Pane, ja, hriešnik, ťa prosím: zmiluj sa nado mnou». Mnohokrát za deň, zo srdca, v hĺbke, bez vyslovenia nahlas, povedzme: «Pane, ak chceš, môžeš; ak chceš, môžeš. Zľutuj sa nado mnou». Toto si opakujme.“

Zázračná modlitba

Malomocný svojou jednoduchou a zázračnou modlitbou dosiahol získanie uzdravenia, a to vďaka súcitu Ježiša, ktorý nás miluje aj vtedy, keď sme v hriechu.

„On sa za nás nehanbí. – Otče, ja som však hriešnik, ako také niečo vyslovím? – Ešte lepšie! Pretože on prišiel práve pre nás hriešnikov, a čím väčší si hriešnik, tým bližšie je pri tebe Pán, pretože prišiel pre teba, toho najväčšieho hriešnika, pre mňa, toho najväčšieho hriešnika, pre všetkých nás. Navyknime si opakovať túto modlitbu, neustále: «Pane, ak chceš, môžeš. Ak chceš, môžeš» – s dôverou, že Pán je nám nablízku a jeho súcit vezme na seba naše problémy, naše hriechy, naše vnútorné choroby, všetko.“

TK KBS

Lost Password

Sign Up